دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
در کدام حالت بهتر است اصطکاک بیشتر باشد

در کدام حالت بهتر است اصطکاک بیشتر باشد

۱ در هریک از فعّالیّ تهای زیر، نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمت

سایت آموزش و پرورش

رتبه الکسا سایت

ویکی پدیا

معلم سایت

www.asemankafinet.ir

www.asemankafinet.ir .

در هریک از فعّالیّت های زیر نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر؟ چرا؟ صفحه 59 علوم ششم

 

nexload.ir

nexload.ir .

 

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب