دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
محبوبه نیلگون عماری استعاره از چیست

محبوبه نیلگون عماری استعاره از چیست

بیان-استعاره

استعاره

استعاره را می توان گل سر سبد  علوم بلاغت در شاخه علم ((بیان)) دانست و شاید بتوان گفت انتهای زیبایی صور خیال در این  آرایه باشد.

استعاره به قدری کاربرد دارد که می توان ان را شاخصه ی همه هنرهای بشری دانست و او راه به ادبیات   محدود و محصور نساخت.

برای تعریف استعاره کافیست به مفهوم دو عنوان  تدریس شده قبلی در این کتاب توجه کنیم.

مجاز و  تشبیه !

تشبیه  را در نظر بگیرید:          مشبه         + وجه شبه      +  ادات تشبیه    +  مشبه به!

یادتان هست گفتیم هرکه در ادبیات زیباتر بگوید تواناتر است؟ و نیز هرکه این زیباگویی را در جمله کوتاه تر بگوید موفق تر است؟؟یعنی قصیر و اکمل بگوید!

ونیز یادتان است که ذیل  بحث تشبیه گفتیم که به همین  اعتبار  زیباگویی و کوتاه گویی  بهترین و شریف ترین نوع   تشبیه  ، تشبیه  بلیغ است؟ زیرا که در تشبیه  بلیغ  حداکثر حذف ممکن را انجام داده ایم و فقط دو رکن اصلی  تشبیه  ،  یعنی ((مشبه)) و ((مشبه به ))برای  ما مانده بود و بقیه را حذف کرده بودیم؟سوال: حالا اگر در تشبیه   حتی ((مشبه)) را هم حذف کنیم، چه می شود؟

پاسخ:تشبیه از درون متلاشی می شود و دیگر  تشبیهی وجود ندارد و انچه برای ما می ماند  فقط و فقط ((مشبه به )) است !

دقیقا همین مطلب مورد نظر نگارنده این سطور است :

استعاره  یعنی به شهادت  رساندن تشبیه!  یعنی تا آنجا پیش  برویم که  دیگر  کسی جز ((مشبه به)) یا فقط((مشبه+شاخصه ایی از مشبه به) برا ما نمانده باشد .

به این  فرایند حذف  ارکان تشبیه که منجر به شهادت  تشبیه و حذف همه ارکان تشبیه  به جز((مشبه به)) می شوند  ،  به وجهی استعاره! می گویند!

مثال:حسن در  زیبایی  مانند  گل ! است//حالا فرض کنیم  حسن می آید و ما منتظر او هستیم و یک صدا فریاد می زنیم:گل!  آمد       گل    آمد//یا مثلا: عروس در حال آمدن به مجلس  عروسی است و ما فریاد بزنیم که :عروس ما در  زیبایی  مانند  گل  است .//حالا همگی  یک صدا  همه ارکان  تشبیه را حذف می کنیم به جز ((مشبه به)) و فریاد شادی می زنیم که :گل  آمد     گل آمد

یا مثلا  حتما دیده اید که در هر دوره ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، هرگاه  رئیس جمهور به جایی می رود  همه  مردمی که برای  استقبالش آمده اند  یک صدا فریاد می زنند:دسته گل ِ محمدی            به شهر ما  خوش آمدی    در حقیقت  گروه میزبان  با گفتن این جمله  این را بیان می کنند که رئیس جمهور در خوبی و لطافت و زیبایی و خوش بویی و قدر و مزلت و …..مانند ِ دسته گل محمدی است!   و..انگاه  فقط  ((دسته گل محمدی)) را  از تشبیه  باقی می گذارند و بقیه را حذف می کنند و فریاد می زنند :  دسته گل محمدی      خوش امدی  خوش  آمدی//به این اعتبار                  می گویند:دسته گل ((استعاره )) است  از وجود  رئیس جمهور  یا ((گل)) استعاره است از وجود ِ  عروس//نکته:درهمین مثال ها که آوردیم ، اگر دقت کرده باشید می بینیم که  ((استعاره)) از  یک طرف به تشبیه مربوط می شود و اصطلاحا یک پای آن در تشبیه ! است.

حالا از یک زاویه دید دیگر هم به همین  استعاره نگاه کنید!: وقتی می گویید((دسته گل محمدی))) و یا وقتی به جای  عروس می گوییم((گل))  //مگر نه این است که کلمات ((دسته گل)) و ((گل)) را در معنای  غیر  واقعی آن به کار برده ایم؟حال خود بگویید: چه آرایه ای  از علم ((بیان)) است که ما در آن صنعت کلمه را در معنی  غیر -واقعی ان به کار می گیریم؟پاسخ: مجاز!  بله درست است .مجاز! پس  می توان گفت:یک پای  استعاره در   تشبیه  است ((حذف همه ارکان  تشبیه به جز مشبه به((دسته گل)) و ((گل))و یک پای دیگر  استعاره در مجاز! است ((زیرا کلمات((دسته گل محمدی و گل)) را در معنای غیر واقعی آن به کار برده ایم.

درس :

به این گونه استعاره  ، استعاره مصرّحه((آشکار)) می گویند!

سوال:چرا به اینگونه  استعاره  ، استعاره مصرّحه یا همان ((آشکار)) می گویند…در ظاهر این  استعاره که   نه تنها  آشکارابودن  و مصرحّه بودن مشاهده نمی شود  بلکه چون تمامی  ارکان تشبیه  واقع در ان حذف شده است و نیز  استفاده مجاز  یک کلمه در معنی  غیر واقعی ان ، سبب شده است که خیلی هم  سخت باشد و اصلا آشکار نیست! پس چرا به آن  استعاره مصرحّه       می گویند؟!!

پاسخ:به این استعاره  استعاره مصرحه می گویند و یاهمان  استعاره ((آشکار)) نه به این خاطر که به نسبت ((مشبه به)) تنها آوردن و نیز استفاده مجازی از کلمه ای که مشبه به  این ماجرا است به آن مصرحه و آشکار  گفته باشند//  بلکه  این نام گذاری به نسبت مقایسه این نوع استعاره با  نوع دیگری است که به نسبت آن  این  نوع استعاره ، آشکار و یا همان مصرحّه است.به عبارتی:  نوعی دیگر از  استعاره است که حتی از این هم ظاهری  سخت تر دارد و به نسبت آن نوع استعاره است که  به این نوع ، نام مصرحّه و یا همان ((آشکار )) را نهاده اند!حتما خواننده این سطور می گوید: گل بود  به سبزه نیز آراسته شد!خیلی  استعاره  ساده بود که حالا از این  سخت تر هم هست و تازه لطفی کرده اند و به نسبت مشکل بودن  درک ان نوع  سخت تر استعاره به این نوع اش  ، استعاره مصرحه یا همان ((آشکار )) می گویند!در پاسخ به این گروه از عزیزان باید بگویم : بله حق با شماست باید هم این طور  فکر کنید. زیرا هنوز ادامه ی این کتاب را نخوانده اید و من که نگارنده این سطور هستم به شما قول می دهم پس از پایان  این درس نه تنها  ماجرای  انواعه استعاره را فهمیده باشید بلکه با لبخندی که حاکی از رضایت شماست به مبحث بعدی  یعنی  بخش  تست های این درس بروید و با خوشحالی مضاعفی به  حل تستهای آن پردازید.پس کمی صبور باشید

انواع  استعاره:

۱- استعاره مصرحه((آشکار))

۲- استعاره مکنیّه(( باکنایه!))

استعاره مکنیّه:

در استعاره مکنیه  برخلاف استعاره مصرحه که به صورت مستقیم ما ((مشبه))رابه((مشبه به)) تشبیه می کردیم و بعد  همه را حذف می کردیم و فقط ((مشبه به )) را می آوردیم، اصلا به صورت مستقیم  چیزی را به ((مشبه به)) تشبیه نمی کنیم که بعد مشبه به را بیاوریم.بلکه ما یکی از ملزومات و متعلقات ِ((مشبه به)) را به همراه ((مشبه)) می آوریم  وآنگه به خاصیت ((مشبه به )) اشاره و ((کنایه))! می زنیم.شاید در گفتار، فهم  این مطلب کمی دشوار باشد اما در نمودار بسیار ساده است.ببینید:فرض کنید که رئیس جمهور منتخب آمده است و یک گروه از استقبال کنندگان گفته اند:دسته گل محمدی! به شهر ما خوش آمدی.//خب این گروه با گفتن کلمه ((دسته گل!)) درمعنای غیر واقعی آن! کار مجاز کرده اند و این کلمه به ارایه ی ادبی  مجاز! که از شاخه ای از علم ((بیان)) است به زبان آورده اند. از طرفی  رئیس جمهور را به دسته گل تشبیه  کرده اند  و با  حذف بقیه ارکان و آوردن فقط و فقط ((مشبه به)) در نهایت، استعاره مصرحه آورده اند.حال فرض بگیریم که سخنران ان مجلس در حال ذکر فضایل و خصوصیات منحصر به فرد اقای رئیس جمهور است و ایشان هم نشسته اند و درحال گوش دادن به حرف این گوینده و سخنران هستند و جمعیت حاظر نیز مانند آقای رئیس جمهور در حال گوش دادن به حرفهای ایشان هستند.ایشان در میان حرفهایشان  این جمله را می گوید:ای مردم! در این شرایط سخت به برج و باروی مستحکم ِ رئیس جمهوری پناه ببرید!شما قضاوت کنید: وقتی این جمله را می گوید و ترکیب  اضافی ((برج ِ رئیس جمهوری)) را می شنوید چه اتفاقی در ذهن شما می افتد؟پاسخ: رئیس جمهوری را به یک   قلعه  تشبیه کرده است که برج و بارو دارد.حالا شما  سمت راست کاغذ ،  آقای رئیس جمهور را تصور کنید و در سمت چپ یک قلعه را//آیا مانند  مثال قبل،  رئیس جمهور مستقیما به چیزی ((دسته گل)) تشبیه شده است و ما بعد خود آن چیز را به تنهایی آورده ایم و استعاره  مصرحّه کرده ایم؟؟پاسخ: خیر!//سوال: پس چه کرده ایم؟پاسخ:ما  رئیس جمهور را به یک  قلعه تشبیه کرده ایم   و مشخص است که یکی از داشته های قلعه و ملزوماتش هم برج و بارو است  و بعد با گفتن: برج ِرئیس جمهوری! ما با کنایه ای که زده ایم،استعاره کرده ایم از اینکه رئیس جمهور مانند  قلعه محکم است .حالا با این دید به ترکیب(برج ِرئیس جمهوری دقت کنید!استعاره مکنیه  یعنی همین!

آوردن  نام مشبه و  یکی از ملزومات مشبه به ((و نه خود مشبه به ! که اگر خودش را به کار ببریم  دیگر  مصرحه است تازه انوقت دیگر نباید! مشبه را هم بیاوریم!))

اینکار یعنی  انجام  استعاره مکنیه!

مشاهده کردید  که نام استعاره مصرحه ((آشکار))را چرا این طور  گفته اند؟

مثالی  دیگر:کنگره ی عرش

عرش  را  به   یک   قصر  تشبیه کرده است که خود به خود یکی از ملزومات قصر هم (کنگره)) هست و با گفتن ((کنگره ی  عرش)) استعاره ی مصرحه کرده است

مثالی دیگر:دست ِ خدا :خدا را  به یک انسان  تشبیه کرده است   که خود به خود یکی از ملزومات و متعلقات انسان ((دست)) است و با این کار  استعاره مکنیه کرده است !

درس مهم :حالا که ماهیت  استعاره مکنیه را  آموختیم بد نیست بدانیم :همانطور که وقتی ماهیت تشبیه بلیغ را آموختیم و دانستیم ماهیت آن بر اساس اوردن فقط و فقط ((مشبه)) و ((مشبه به)) به تنهایی است و مهم نیست به چه صورت بیاید و هر صورت که بیاید((چه به صورت جمله اخباری و چه به صورت اضافه تشبیهی))بازهم  تشبیه  بلیغ  است ، در مورد استعاره مکنیه هم  همینطور است

یعنی:استعاره مکنیه به دو صورت ممکن است بیاید:

۱-  یا با آوردن  مشبه و یکی از ملزومات مشبه به   اقدام به ساختن استعاره مکنیه می کنیم.

۲- یا با  بازی کردن با فعل جمله و نیز اوردن مشبه   اینکار را انجام می دهیم.

مثال:ابر  به  مردمان تشنه می خندید!   ابر را به انسانی  تشبیه کرده ایم که  خود به خود یکی از ملزومات  انسان خندیدن است.اما آیا  مانند وقتی که می گفتیم ((دست ِخدا)) این ملزومات  یک شی  مانند ((دست )) است؟پاسخ: خیزپس چیست؟یک  فعل است((خندیدن))درک این نکته ظریف کار ساده ایست اما  بسیار بسیار مهم است!پس  یاد بگیریم:استعاره آوردن  همیشه  فقط بازی با یک کلمه نیست بلکه بعضی وقتها درون فعلی که می اوریم  استعاره نهفته است!

نکته طلایی:

همانطور که گفتیم فرق  استعاره مکنیه با استعاره مصرحه در این است که :در استعاره  مصرحه ما  ((مشبه به)) را فقط و فقط می آوریم و با استفاده از آن در معنی غیر واقعی((و انجام آرایه مجاز!))   عمل  استعاره را به وجود می آوریم.ودر استعاره مکنیه ، خود ((مشبه به))  هرگز نمی آید و آمدن ((مشبه)) الزامی است و بعلاوه  آوردن مشبه  ،  آوردن یکی از ملزومات مشبه به ((مانند: دست…کنگره ….برج و نیز فعل می خندد!))  نیز  الزامیست.حال  یک مرحله جلو تر می رویم:فرق این دو مثال را در نظر بگیرید:دست خداو کنگره عرش

الف: خدا را به            انسان تشبیه کرده است که حالا یکی از ملزومات انسان ((دست)) است.

ب: عرش    را به یک  قصر  تشبیه کرده است که حالا  یکی از ملزومات  هرقصری ((کنگره)) آن است .

چه فرقی  و در کجای هر کدام از این مثال ها می بینید؟

پاسخ:تفاوت ها در ((مشبه  به ))   های  این دو مثال متفاوت است .

یعنی:در مثال الف،  ((مشبه به ))   انسان  است .

درمثال  ب، ((مشبه به ))  غیر  انسان و غیر جان دار است .

یادتان است در درسهای  علم بدیع((معنوی)) چیزی داشتیم به نام  تشخیص؟؟

درس:   هرجا تشخیصی به وجود آمده باشد بدانید که ان تشخیص صددرصد استعاره مکنیه است!

درس: هر  تشخیصی درون خود ، استعاره مکنیه دارد  اما  هر استعاره مکنیه ، دارای تشخیص نیست!!!

.دانستن این نکته مهم برای حل تستهای مربوطه حیاتی است. زیرا به محض دیدن تشخیص می دانیم که  هر گزینه ای که  تشخیص دارد خود به خود  استعاره مکنیه  هم دارد((استعاره تنها هم اگر نوشته بود باز هم داردزیرا هر که استعاره مکنیه داشت بالاخره استعاره!! ادارد))وبااین دید زدن و یا حذف گزینه های مربوطه هیچ زمانی نمی برد!

مثالهایی از استعاره مصرحه :

بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان  دارد     بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد//((بت: استعاره مصرحه از معشوق است/گل استعاره از صورت او/سنبل استعاره ازموی او /خطاستعاره ازموی صورت که در نوجوانان به رنگ سبز و تازه می روید))

هزاران نرگس از چرخ جهانگرد    فرو شد تا برآمد یک گل زرد//((نرگس استعاره از ستارها است  و گل زرد استعاره از خورشید))

نفی بیا و بنشین سخنی بگو و بشنو             که به تشنگی بمردم بر ِ آب زندگانی!//آب زندگانی استعاره مصرحه است از لب معشوق!

دراین بازار اگرسودیست با درویش خورسند است         خدایا منعمم گردان به درویشی و خورسندی//بازار: استعاره مصرحه از دنیا می باشد

مرادرخانه سروی هست کندرسایه قدش  فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم //سرو : استعاره مصرحه است از معشوق قد بلند

ای غنچه خندان چرا خون بر دل ما می کنی            خاری به خود می بندی و ما را  ز سر وا می کنی//غنچه خندان:استعاره مصرحه است از دهان معشوق

مثالهایی از استعاره مکنیه :

به صحراشدم عشق باریده بود ((عشق را به باران تشبیه کرده است و یکی از متعلقات مشبه به یعنی بارش را اورده استعاره مکنیه است که در قالب جمله و در فعل آن مکنیه کرده است))

قضاچون ز گردون فرو هشت  پر     همه زیرکان کورگردند و کر ((قضا را پرنده و موجود جان داری تشبیه کرده است و یکی از متعلقات آن یعنی پرفر نهادن را آورده اسست/پس مکنیه از نوع جمله است و نیز تشخیص نیز دارد))

دیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو         گوش طرب به دست تو بی تو به سر نمی شود//عقل مگر چشم دارد؟نه! پس تشخیص داریم و هر تشخیصی استعاره مکنیه نیز در خود دارد

 گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسبانید/شوق می آمد((مگر تنهایی آدم است که صورت داشته باشد؟نه! پس: تشخیص داریم و می دانیم هر تشخیصی استعاره مکنیه نیز دارد))

هرکونکاشت مهر و زخوبی گلی نچید           در رهگذار باد نگهبان لاله بود!((مگر مهر دانه است که بکارند؟!نه! پس اینجا مهر را به دانه تشبیه کرده است و یکی از متعلقات مشبه به یعنی کاشته شدن را نیز آورده است. پس استعاره مکنیه است! اما تشخیص ندارد.))

آسمان تعطیل است بادها بیکارند ابرها خشک و خسیس/هق هق گریه خود راخوردند((آسمان را به بازار تشبیه کرده و یکی از متعلقات مشبه به یعنی تعطیلی را در قالب جمله! آورده است پس استعاره مکنیه داریم/ بادها بیکارند: مگر بادها انسان هستند که حالا بیکار هم باشند؟نه! پس تشخیص داریم و هر تشخیصی می دانیم که استعاره مکنیه نیز در خود دارد/ابرها خسیس هستند مگر انسان هستند که حالا خسیس هم باشند؟نه! پس اینجا هم تشخیص داریم و می دانیم هر تشخیصی استعاره مکنیه نیز در خود دارد.))

تستهای جلسه ۸ درس ۱۰ : 

۱-مجاز مبتنی بر تشبیه را چه می نامند؟!

۱-ایهام                           ۲-تمثیل                          ۳-استعاره                       ۴-حسن تعلیل

۲-درکدام گزینه صنعت استعاره وجود دارد؟!

۱-سرو او از غم جانکاه خمید                       ۲-از نرگس چشمش مروارید اشک می ریزد

۳-من داستان شیرین را خوانده ام                   ۴-چراغ دانش را درخانه دل برافروز

۳-مفعول درکدام گزینه دارای صنعت استعاره است؟!

۱-باران اشک از ابر دیدگان جاری ساخت                   ۲-ظلمت جهل را از اندیشه خود دور کرد

۳-دیو نفس را در وجود خود نابود کرد                        ۴-دیو را در وجود خویش نابود کن

۴-((مذبح زر)) در ((وز مزبح زر چو شد به کیوان       هر صبح شمیم عنبر و عود))استعاره از چیست؟!

۱-آفتاب نیمروز                ۲-افق صبحدم                   ۳-غروب آفتاب                 ۴-قربانگاه ِ طلایی

۵-در بیت((چون صفیری بشنوی از مرغ حق    ظاهرش  را یاد گیری چون سبق))ترکیب مرغ حق استعاره از چیست؟!

۱-عالم خردبین                 ۲-عابد جاهل                    دانشمند ساده اندیش                        ۴-عارف کامل

۶-درکدام گزینه استعاره موجود نیست؟!

۱-تخم خرمایی نخل باسق گشته  بود

۲-صبا شکفتن ساغر میگون را به بلبل خبر داده بود.

۳-فراش صبا فرش زمردین را در چمن پهن کرده بود

۴-عقد ثریا از تاکش آویخته بود

۷-در بیت((پشت بر دیوار زندان روی بر بام فلک        چون فلک شد پر شکوفه نرگس بینای من)) کدام آرایه ادبی به کار نرفته است؟!

۱-ستعاره                        ۲-تشبیه                          ۳-تضاد                                                  ۴-لف و نشر

۸-با توجه به بیت(بگشود گره ز زلف زرتاب            محبوبه ِ نیلگون عماری))کدام گزینه استعاره از خورشید است؟!

۱-زلف زرتاب                 ۲-نیلگون عماری                          ۳-محبوبه نیلگون عماری                ۴-گره گشودن

۹- در کدام گزینه استعاره به کار رفته است؟!۱-که لیلی گرچه در چشم تو حوریست       به هر جزئی ز حسن او قصوریست))

۲-چون گشت زمین زجور گردون            چونین خفه و خموش و آوند

۳-تا درد و ورم فرو نشیند              کافور برآن ضماد کردند

۴-هرّای تو افکند زلازل                     ازنور و کجور تا نهاوند

۱۰-((گهر)) و ((زر)) در بیت زیر به ترتیب استعاره ازچه هستند؟!((گهر بخشنده ِ ابر ِ تتق بند           زرافشاننده ِ صبح شکرخند))

۱-مروارید/سکه                            ۲-قطره باران/اشعه خورشیذ                        ۳-زیورآلات/نشاط صبحگاهی                      ۴-درخشندگی/شادابی

۱۱-دربیت زیر جمعا چند استعاره وجود دارد؟!((ژاله از نرگس چکید و برگ گل را آب داد            وزتگرگ ِنازپرور مالش ِ عنّاب داد))                                                                                  ۱-دو                          ۲-سه                             ۳-چهار                          ۴-پنج

پاسخ تشریحی تستهای  جلسه ۸-=درس ۱۰-

۱-گزینه ۳ صحیح است

۲-گزینه ۱ صحیح است. سرو استعاره از قد و بالا است.

۳-گزینه ۴ صحیح است. ((دیو)) که مفعول است، استعاره مصررحه است از نفس آدمی.

۴-گزینه ۲ صحیح است: افق صبحدم

۵-گزینه ۴ صحیح است.

۶-گزینه ۱ صحیح است/ ساغر میگون استعاره از گل! است/فرش زمردین استعاره از سبزه است/عقد ثریا استعاره از خوشه انگور است.

۷-گزینه ۴ صحیح است/نرگس استعاره از چشم است. شگوفه استعاره از اشک/نرگس بینا مانند مانند فلک پر شکوفه شد! تشبیه است/میان زندان و بام فلک نیز تضاد موج.د است.

۸-گزینه ۳ صحیح است: محبوبه نیلگون عماری استعاره از خورشید است.

۹-گزینه ۳ صحیح است: کافور استعاره از برف است.

۱۰-گزینه ۲ صحیح است.به ترتیب استعاره اند از:قطره باران /اشعه خورشید

۱۱-گزینه ۴ صحیح است.جمعا ۵ استعاره مصرحه وجود دارد:ژاله /نرگس/برگ گل/ تگرگ نازپرورد/عناب  همگی استعاره مصرحه اند.

تست های همین درس : استعاره مکنیه

۱-در مصرع((چشم انتظار آب اند ای روح سبز ِ باران)) ((روح سبز ِباران))چه نوع اضافه ایی است؟!

۱-استعاری                       ۲-تخصیصی                     ۳-تشبیهی           ۴-توضیحی

۲-کدام گزینه اضافه استعاری است؟!

۱-باد ممات                      ۲-چراغ هدایت                  ۳-رخسارزمان                   ۴-چراغ هدایت

۳-ازهمه گزینه ها به جز گزینه…….تشخیص دریافت می شود:

۱-برگهای سبز درخت با وزش نسیم به رقص در می آیند.

۲-شکوفه ها در بهار به روی جهانیان لبخند می زنند

۳-قطره های باران گونه های رهگذران را نوازش می دهند.

۴-شکوفه های گیلاس در بهار باز می شوند.

۴-کدام ترکیب اضافه استعاری است؟!

۱-برق عجب                    ۲-پرده اشک                    ۳-روح باران                                 ۴-کوره چشم

۵-درکدام بیت تشخیص به کاررفته است؟!

۱-اشجار گونه گون و شکفته میانشان            گلهای سیب و آلو وآبی و آمرود

۲-بنگر یکی به رود خروشان به وقت ِ آنک         دریا پی پذیره اش آغوش برگشود

۳-جای دگر یکی بنفشه بدروند              وین جایگاه بنفشه به خرمن توان درود

۴-آن شاخه های نارنج اندر میان ابر             چون پاره های اخگر اندر میان ِ رود

۶-درکدام گزینه تشخیص به کار نرفته! است؟!

۱-کالبد بنا، مینائیست که روح ایران را درآن حبس کرده اند

۲-چه می خواهند بگویند این بوته ها و خط ها و اسلیمی ها که اینگونه در هم می پیچند؟!

۳-دم دمه های اردیبهشت ،اصفهان آرام آرام از خواب بیدار می شود.

۴-درختها از زر سرخ اند و شاخه ها از مرواریدو میوه های لذیذ بر آنها روئیده است

۷-در عبارت((شاه ستارگان به طرف مغرب خرامیدو جمال جهان آرای را به نقاب ظلام پوشانید))کدام صنعت بدیعی!! به کار نرفته است؟!

۱-استعاره                                    ۲-تشبیه             ۳-تضمین                        ۴- تشخیص

۸-در همه گزینه ها به جز گزینه …….ستعاره مکنیه از نوع تشخیص به کار رفته است:

۱-ای دل ِ من تو را بشارت باد              که تو را من به دوست خواهم داد

۲-تا مرا عشق تو تعلیم ِ سخن گفتن کرد                خلق را ورد زبان مدحت و تحسین ِ من است

۳-تورا ز کنکره ِ عرش می زنند صفیر               ندانمت که در این دامگه چه افتادست؟!

۴-دیده ِ عقل مست ِ تو ، چرخه چرخ پست ِ تو             گوش ِ طرب به دست ِ تو ، بی تو به سر نمی شود

۹-درچه نوع اضافه هایی استعاره مکنیه کنایی هست؟!

۱-تشبیهی                       ۲-استعاری                       ۳-اقترانی             ۴-توضیحی

۱۰-درهمه گزینه ها به جز…..استعاره مکنیه به کار رفته است.

۱-دیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو             گوش طرب به دست تو ، بی تو به سر نمی شود

۲-قضا چون ز گردون فرو هشت پر         همه زیرکان کور گردند و کر

۳-چو دریای خون شد همه دشت و راغ       جهان چون شب و تیغ ها چون چراغ

۴-تو را ز کنگره عرشض می زنند صفیر         ندانمت که در این دامگه چه افتادست؟!

پاسخ تتشریحی تستهای استعاره مکنیه

۱-گزینه ۱ صحیح است

۲-گزینه ۳ صحیح است

۳-گزینه ۴ صحیح است

۴-گزینه ۳ صحیح است

۵-گزینه ۲ صحیح است

۶-گزینه ۴ صحیح است

۷-گزینه ۳ صحیح است

۸-گزینه ۳ صحیح است

۹-گزینه ۲ صحیح است

۱۰-گزینه ۳ صحیح است.

بازدیدها: 344

sarasari.org

sarasari.org .

محبوبه نیلگون عماری استعاره از چیست

 

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب