دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵
تذکر دادن به دیگران درباره ی کارهای بد چه ضرورتی دارد

تذکر دادن به دیگران درباره ی کارهای بد چه ضرورتی دارد را از سایت نکس ایران دریافت کنید.

تذکر دادن به دیگران درباره کارهای بد چه ضرورتی دارد صفحه 26 هدیه های آسمان ششم

منبع مطلب : nexload.ir

مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

گام به گام درس 4 هدیه ششم

تذکر دادن به دیگران درباره ی کارهای بد چه ضرورتی دارد

جواب فعالیت های هدیه ششم

گام به گام هدیه ششم

درس 4 : باغ سری

برایم بگو صفحه 28 هدیه ششم

هادی و مهدی برای آگاه کردن بچّه‌ها چه کارهای دیگری می‌توانستند انجام دهند؟ پاسخ:از بزرگ‌تر کمک می‌خواستند و عاقبت بد این کار را بیان می‌کردند. پاسخ: پیشنهاد بازی در مکان دیگری را می‌دادند.

تدبر کنیم صفحه 29 هدیه ششم

پاسخ: باید از میان شما، جمعی باشند که دیگران را به نیکی دعوت کنند و آنها را به کارهای خوب فرا بخوانند و از زشتی‌ها بازدارند. آنها همان رستگاران هستند.

با استفاده از این کلمه‌ها ، ترجمه‌ی آیه را کامل کنید: خوب ؛ نیکی ؛ دیگران ؛ زشتی‌ها

با توجّه به معنای آیه به کار هادی و مهدی در دین چه می‌گویند؟ امر به معروف و نهی از منکر تشویق به کارهای خوب چه اثری دارد؟ پاسخ:امر به معروف و نهی از منکر

تذکر در مورد کارهای بد چه ضرورتی دارد؟ پاسخ: ضرورت آن این است که اثر گناه و کارهای بد را در جامعه کم می‌کند و کسانی که کارهای بد انجام می‌دهند نسبت به کارهای زشتشان آگاه می‌شوند تا کارهای زشت و بدشان را تکرار نکنند.

بررسی کنید صفحه 29 هدیه ششم

کدام ‌یک از جملات به «امر به معروف» و کدام یک «نهی از منکر» مربوط است؟

به نماز نگو کار دارم؛ به کار بگو وقت نماز است. امر به معروف خوش قول و خوش رفتار باشید تا همه شما را دوست داشته باشند. امر به معروف مدرسه، خانه‌ی دوم ماست؛ در حفظ تمیزی و زیبایی آن بکوشیم. امر به معروف در کار دیگران تجسّس نکنید. نهی از منکر غیبت ممنوع. نهی از منکر سیگار ممنوع. نهی از منکر

گفت و گو کنید صفحه 30 هدیه ششم

– اگر کسی خطایی کند، شما چه می‌کنید؟ پاسخ:سعی میکنم با ادب کامل و به صورت خصوصی که شخصیتش نزد دیگران تخریب نشود، اشتباه او را به وی یادآوری کنم و به صورت دوستانه از او تقاضا می‌کنم که بهتر است اشتباهش را تکرار نکند.

– اگر شما خطا کنید، دوست دارید چگونه شما را متوجّه خطایتان بکنند؟ پاسخ: به دو از هر گونه خشم و خشونت، خطای من را تذکر دهند زیرا شاید به عاقبت کاری که انجام می‌دادم آگاه نبوده‌ام و این تذکر باعث آگاهی من شود.

ایستگاه فکر صفحه 30 هدیه ششم

 تشویق کردن دیگران به کارهای خوب چه اثری دارد؟

پاسخ: باعث می‌شود که همه تشویق بشوند و کارهای خوب و پسندیده‌ی بیشتری انجام دهند و جامعه‌ی بهتری داشته باشیم.

 تذکر دادن به دیگران درباره ی کارهای بد چه ضرورتی دارد؟

پاسخ: باعث می‌شود که انسان‌ها متوجه اشتباهات خودشان بشوند و فرصتی برای اصلاح رفتار خودشان به دست آورند.

منبع مطلب : hamgamdars.com

مدیر محترم سایت hamgamdars.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

پاسخ کلیه تمرینات هدیه های آسمان درس چهارم _ پایه ششم

... دانلود ...

پاسخ کلیه تمرینات هدیه های آسمان درس چهارم _ پایه ششم

دانلود پاسخ تمرینات هدیه های آسمان درس چهارم پایه ششم :'باغ سری' در 3 ص فرمت word قابل ویرایششامل:برایم بگو_هادی و مهدی برای آگاه کردن بچّه ها چه کارهای دیگری می توانستند انجام دهند؟تدبّر کنیماین آیه را بخوانید._با این کلمه ها ، ترجمه ی آیه را کامل کنید: خوب ؛ نیکی ؛ دیگران ؛ زشتی ها_با توجّه به معنای آیه، به کار هادی و مهدی در دین چه می گویند؟_تشویق کردن دیگران به کارهای خوب چه اثری دارد؟_تذکّر دادن به دیگران درباره ی کارهای بد چه ضرورتی دارد؟بررسی کنیدکدام یک از جملات، به امر به معروف و کدا میک به نهی از منکر مربوط است؟گفت و گو کنیداگر کسی خطایی کند، شما چه می کنید؟اگر شما خطا کنید، دوست دارید چگونه شما را متوجّه خطایتان بکنند؟ببین و بگوبه کدام یک باید لبخند زد و به کدام یک باید اخم کرد؟ کدام یک را باید تشویق کرد؟ به کدا میک باید تذکّر داد؟

منبع مطلب : rh.bayanemanavi.ir

مدیر محترم سایت rh.bayanemanavi.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی