دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵
یک نمونه مبالغه از متن درس ذکر کنید و آن را توضیح دهید

یک نمونه مبالغه از متن درس ذکر کنید و آن را توضیح دهید را از سایت نکس ایران دریافت کنید.

یک نمونه مبالغه از متن درس هفت خان رستم ذکر کنید آن را توضیح دهید صفحه 35 کتاب نگارش فارسی ششم

جواب صفحه ۳۵ کتاب نگارش فارسی ششم یک نمونه مبالغه از متن درس هفت خان رستم ذکر کنید و آن را توضیح دهید عضو سایت نکس لود دریافت کنید.

یک نمونه مبالغه از متن درس ذکر کنید و آن را توضیح دهید

جواب سوالات نگارش درس هفت خان رستم

با سلام خدمت همه ششمی ها و دبستانی ها در این مطلب قرار است که جواب سوال یک نمونه مبالغه از متن درس ذکر کنید و آن را توضیح دهیم را در این متن قرار بدهیم جوابی که ما پیدا کردیم این گونه است که خروشید و جوشید برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک در این بیت شاعر در جوش و خروش اسب مبالغه کرده بزد تیغ و بنداخت از بر سرش فرو ریخت چون رود خون از برش در این بیت شاعر چگونگی جاری شدن خون اژدها مبالغه کرده شما که متن دیگری دارید نظرات بفرستید و با اسم شما در همین مطلب قرار می دهیم.

جواب یک نمونه مبالغه از متن درس ذکر کنید نگارش ششم

بزد تیغ و بنداخت از بر سرش فروریخت خون چون رود از برش هنگامی که سر اژدها قطع می شود شاعر خارج شدن خون از بدن اژدها را به دلیل حجم زیاد خون به جاری شدن رود تشبیه کرده است.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

ناشناس : دریده شدن شیر قوی پنجه مبالغه است توسط اسب.

ناشناس : فرو ریختن خون چون رود از برش.

نویسنده : خروشید و جوشید و برکند خاک ز سم زمین شد همه چاچاک درر این بیت. شاعر در جوش و خروش اسب مبالغه کرده است.

زهرا مرادی : بزد تیغ و بنداخت از بر سرش فرو ریخت چون رود خون از برش رستم باشمشیر سر اژدها را جدا کرد و مثل رودخانه خون از تن اژدها روان شد مبالغه در میزان خون اژدهاست وقتی سر حیوانی مثل اژدها بریده شود مقداری خون می آید اما شاعر می گوید که خون مثل آب رودخانه از تن اژدها روان شد.

پریسان : فرو ریخت چون رود از برش زیاد بودن خون را به رود تشبیح کرده. ولی در حقیقت کمی خون از قطع کردن سرش به زمین ریخته شده است.

نویسنده : بدو تاخت مانند آذرگشسب. چون کسی نمیتواند مانند آذر گشسب تند باشد.

دنیا : بزد تیغ و بنداخت از بر سرش فرو ریخت چون رود خون از برش رستم با شمشیر سر اژدها را از بدنش جدا کرد وخون مانند رود از بدن اژدها جاری شد. اگر ما سر یک اژدها را از بدنش جدا کنیم کمی خون می اید ولی شا عر برای بزرگ نمایی (مبالغه) کردن شعر این گونه گفته است.

ناشناس : کوبیدن پا اسب بر زمین شاعر در اینجا اسب پایش را می کوبد و زمین تکه تکه می شود در اینجا مبالغه انجام گرفته است.

یکتا دلاور : زسمّش زمین شد همه ،چاک چاکمبالغه هست زیرا هیچ وقت اسب نمی تواند با سمّش زمین را به دو نیم کند میانش به خنجر به دو نیم کردمبالغه هست زیرا در این حد هم قوی نبوده است که بتواند کسی را نصف (به دو نیم )کند.

نویسنده : فرو ریخت چون رود خون از سرش مبالغه در میزان جاری شدن خون از سرش.

منبع مطلب : nexload.ir

مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

فارسی (خوانداری) : درس 4 هفت خان رستم (ششم ابتدایی) Sixth Grade

درس 4                                    هفت خان رستم

فعالیت های درس                                         صفحه 28

1- بیت زیر را به نثر ساده ، بازنویسی کنید.

خروشید و جوشید و برکند خاک                   ز سمّش زمین شد همه ، چاک چاک

[رخش] شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه ی حمله ، پایش را محکم بر زمین کوبید ، به طوری که زمین زیر سم هایش کنده شد.

2- عبارت های زیر را به زبان ساده ، بنویسید.

رستم در خشم می شود : رستم خشمگین می شود.

رستم به تنگ می آید : رستم طاقتش تمام می شود ( خسته می شود)

3- با توجّه به متن درس کدام یک از کلمات زیر ، جمع است ، چرا ؟

دیوان ، زابلستان ، اژدها ، پهلوان ، مازندران ، یزدان ، جادوگران

کلمات جمع : دیوان ، جادوگران

درکلمات دیگر ، به جز دیوان و جادوگران ، « ان » و « ها » بخشی از خود کلمه است. برای امتحان کردن این مسئله ، « ان » و « ها » را از انتهای کلمه حذف می کنیم ، اگر حروف باقی مانده یک کلمه ی معنادار بود ، می فهمیم « ان » و « ها » علامت جمع است و اگر حروف باقی مانده یک کلمه ی معنا دار نساخت ، می فهمیم این علامت ها بخشی از خود واژه هستند. مثال :

سلمان ------کلمه ی باقی مانده -----> سلم (بی معنا)

سواران ------کلمه ی باقی مانده -----> سوار (با معنا)

4- یک نمونه « مبالغه » از متن درس ذکر کنید و آن را توضیح دهید.

بزد تیغ و بنداخت از بر سرش                       فرو ریخت چون رود خود از برش

شاعر ، خونی را که از بدن اژدها فرو ریخته ، به دلیل حجم زیاد که داشته ، به رود تشبیه کرده است.

املا                                                                  صفحه 29

1- کلماتی را که در املای آن ها یکی از شکل های حرف « ص ، ط » وجود دارد ، از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

ص -------> قصد ، تلخیص                          ط -------> خطرناک

3- با توجّه به متن درس ، جای خالی را با کلمه ی مناسب ، پر کنید.

رستم با خدای خود به راز و نیاز می پردازد و او را سپاس ... می گزارد ... .

رستم در خشم می شود ، به رخش ... پرخاش ... می کند.

کارگاه نویسندگی                                          صفحه 31 و 32

بهره گیری از حس های پنجگانه

برای این که نویسنده ی خوبی باشیم ، لازم است :

* همه چیز را خوب و دقیق ببینیم ( خوب دیدن ).

* خوب و دقیق گوش بدهیم ( خوب گوش دادن ).

* نسبت به بو ، مزه و طعم اشیا ، حسّاس و دقیق باشیم ( تقویت حسّ چشایی و بویایی ).

* گاهی به کمک حسّ لامسه ، پدیده ها و اشیا را بشناسیم ( تقویت حسّ لامسه ).

پس ، مقدّمه ی خوب نوشتن ، خوب دیدن ، خوب گوش دادن و دقّت در پدیده ها و استفاده از حسّ بویایی ، چشایی و لامسه است.

4- برداشت خود را از ضرب المثل « نوش دارو ، بعد از مرگ سهراب » در یک بند ، بنویسید.

انجام هر کاری ، به خصوص کمک کردن به دیگران ، باید در زمان مناسب و به موقع انجام شود ، وگرنه تأثیر و فایده نخواهد داشت. مانند نوش دارویی که رستم با سختی برای بهبود زخم سهراب تهیّه کرد ، امّا چون بعد از مرگ به وی رسید ، فایده ای نداشت.

( نوش دارو : دارویی است که علاج کننده ی همه ی دردها و بیماری هاست و در اصل ، داروی بی مرگی و زندگی بخش است . این دارو وجود خارجی ندارد و فقط در افسانه ها نام آن آمده است.)

منبع مطلب : 6shom-iran.blogfa.com

مدیر محترم سایت 6shom-iran.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

گام به گام نگارش ششم درس 5

یک نمونه مبالغه از متن درس ذکر کنید و آن را توضیح دهید

نگارش درس پنجم ششم ابتدایی

گام به گام نگارش ششم

درس پنجم :: هفت خان رستم

املا و واژه آموزی درس 5 نگارش ششم

1 مانند نمونه واژههایی از متن درس بیابید و در شکل بنویسید.

1- گفت و گو

2- شست و شو

3- سر و تن

4- جست و جو

2 ّ با توجه به علامت ها و واژههای نوشته شده، جمله های متناسب با آنها را از متن درس پیدا کنید و بنویسید . 

۲. بزد تیغ و بنداخت از بر، سرش فرو ریخت چون رود، خون از برش

رخش، می کوشد تا با کوفتن سم بر زمین، رستم را از وجود اژدها آگاه کند.

بدین گونه ، رستم با پشت سر گذاشتن هفت مرحله ی بسیار دشوار و خطرناک،

یاران خود را از بند دیوان، نجات می دهد و به ستایش یزدان می پردازد.

3 الف) یک نمونه مبالغه که در صحبتهایتان بهکار میبرید، بنویسید.

الف) دو ساعته منتظرتم » در اصل گوینده دو ساعت منتظر نبوده، بلکه چند دقیقه منتظر بوده است.

ب) معنای دور و معنای نزدیک کنایهی زیر را بنویسید.

معنای دور : آب را در هاون ریختن و کوبیدن! معنای نزدیک : کار بیهوده کردن

جواب درس 5 نگارش ششم

1 بیت زیر را به نثر ساده باز نویسی کنید.

خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک

: رخش شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه یورش سم خود را به زمین کوبید چه گونه ای که زمین زیر پایش کنده کنده شد.

2 ّ برای موفقیت در زندگی، به نظرتان چه خانه ایی پیشرو دارید؟

صبر و شکیبایی در مقابل سختی ها و نا امید نشدن.

: باید به اینده امید وار باشم و اعتماد نفس داشته باشم و در زندگی در مقابل سختی ها شکست نخورم.

: برای اینکه پیشرفت کنیم امید وار بودن ایستادگی در برابر سختی ها.

: ایستادگی در برابر مشکلات و شکست نخوردن و امید داشتن به خداوند. صبور بودن در حال افسردگی.

: باید درس بخوانیم ودر زندگی به هدفی که میخواهید برسید.

3 یک نمونه مبالغه از متن درس ذکر کنید و آن را توضیح دهید.

بزد تیغ و بنداخت از بر سرش فروریخت خون چون رود از برش هنگامی که سر اژدها قطع می شود شاعر خارج شدن خون از بدن اژدها را به دلیل حجم زیاد خون به جاری شدن رود تشبیه کرده است.

کارگاه نویسندگی درس 5 نگارش ششم

1 از پنجره ی کلاس به بیرون نگاه کنید و آنچه را میبینید، در یک بند بنویسید.

:هنگامی که من سرم را از پنجره کلاس بیرون می اورم اول به بزرگی و عظمت خداوند پی می برم که خداوند بزرگ مرتبه به هر انسان یک خواص داده است تا بتواند در این دنیای بزرگ مانند بقییه زندگی کند.

: از پنجره به بیرون نگاه می کنم و کودکانی را می بینم که باشوق و هیجانی که دارند بازی و فریاد می کشم و من از این بابت خیلی خوشحالم.

2 چشمان خود را ببندید ّ و حس خود را دربارهی صداهایی که میشنوید، بنویسید.

صدای حرکت ماشین ها و موتور ها را میشنوم که روی مخ است.

: چشمانم را بستم. صدای سماور مادرم که همیشه می جوشد. صدای داد و جیغ بچه ها که روی مخ است. صدای اذان آمد حسم بیشتر شد پدرم شروع کرد به نماز خواندن صدای پدرم می آمد دست هایش بالا بود وداشت با خدا رازو نیاز میکرد و دعا هایی را که دارد و که حس خوبی است که صداها را بشنوی.

: صدای برادرم را میشنوم که در خانه داشت با ماشین اسباب بازی اش بازی میکرد و صدای اتومبیل در می اورد و غرق در دنیای رنگارنگ بچه گانه اش بود….. صدای گوش خراش اتومبیل ها و بوق زدن پی درپی شان مرا ازار میداد خدا را شاکرم که بع من توانایی داده که بتوانم به صدا های اطراف گوش بدهم.

3 برداشت خود را از ضرب المثل »نوشدارو بعد از مرگ سهراب« در یک بند بنویسید.

یعنی ما وقتی تصمیم به درست کردن مشکلات میگیریم که کار از کار گذشته.

: یعنی ما باید کار را در زمان مناسب انجام دهیم.

: یعنی اینکه آن موقع که ما به چیزی نیاز داریم و آن حال در دسترس نیست و بعد نیازمان برطرف می شود.

: یعنی ما هر کاری را باید سر موقع خودش انجام دهیم.

منبع مطلب : hamgamdars.com

مدیر محترم سایت hamgamdars.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی