دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
چگونه فسیل ماهی ازهفت میلیون سال پیش تا امروز باقی مانده است

چگونه فسیل ماهی ازهفت میلیون سال پیش تا امروز باقی مانده است را از سایت نکس ایران دریافت کنید.

سوالات در س چهارم و پنجم علوم پنجم ابتدایی

2-کدام نوع از  انواع سنگ هارا به عنوان کتاب تاریخ زمین می شناسند؟ سنگ های رسوبی

3- سنگ های رسوبی در چه جاهایی تشکیل می شوند ؟رودخانه ها و بستر دریاها

4-چرا سنگ های رسوبی محل مناسبی برای تشکیل فسیل هستند؟زیرا رسوبات می توانند به خوبی بقایای جانداران را از تاثیرات عوامل تجزیه کننده حفظ کنند

5-اگر در بالای کوهی فسیل ماهی پیدا شود نشانه ی چیست؟نشانه ی این است که در زمان های قدیم آنجا دریا بوده است

6-سه شرط اصلی برای فسیل شدن یک جاندار رابنویسید:الف:دارای پوشش سخت باشندب:در زیر لایه های رسوبی قرار بگیرندج:از معرض هوا دور باشند

7-چگونه فسیل ماهی از هفت میلیون سال پیش تا امروز باقی مانده اند؟زیر گل ولای دفن شده اندو به مرور زمان رسوبات بیش تری روی آن را پوشانده و درنهایت قسمتی از لایه های سنگ های رسوبی شده اند و به این ترتیب میلیون ها سال باقی مانده است

8-ازبقایای کدام یک از جانوران زیر فسیل بهتری ایجاد می شود؟

   الف:   کرم        ب: گنجشک       ج:ماهی         د:سگ

9-فسیل در کدام موارد زیر کاربرد دارند؟الف:زمین شناسی       ب:تعیین سن زمین         ج:اکتشافات نفت    د:  همه ی موارد        

   10-چرا با وجود این که تعداد حشرات از بقیه ی جانوران بیشتر است اما فسیل آن ها خیلی کمتر است؟چون بدن حشرات فاقد استخوان بندی و اسکلت است و بسیار نرم است و این باعث می شود که بعد از مرگ آن ها بدنشان به سرعت تجزیه می شود  واز بین برود

درس پنجم

1-چهار نقش اصلی دستگاه استخوان را در بدن بنویسید:1-فرم دادن به بدن2-حفاظت از اندام های داخلی 3-تسهیل حرکت4-تکیه گاه ماهیچه

2-مهم ترین کار دستگاه ماهیچه چیست؟تبدیل انرژی شیمیایی مواد غذایی به انرژی مکانیکی برای حرکت اندام  های بدن

3-وظیفه ی دستگاه عصبی چیست؟هماهنگی و نظارت بر فعالیت ها ی ماهیچه در اندام های مختلف بدن

4-مفصل چیست؟به جا هایی که دو استخوان  به هم وصل می شود مفصل می گویند

5-حرکت ماهیچه های قلب......غیر ارادی..........و حرکت ماهیچه های پا .....ارادی.........است.

6-ماهیچه های ارادی چیست؟ به ماهیچه هایی که تکان دادن آن ها به اراده ی ماست و ما در حرکت دادن آن ها نقش داریم مانند ماهیچه های دست و پا

7-ماهیچه ها ی غیر ارادی به چه ماهیچه هایی می گویند ؟

به ماهیچه هایی که ما در حرکت دادن آن ها نقشی نداریم مانند ماهیچه های قلب و یا معده و ...

8-دستگاه ماهیچه چه انرژی را  به چه انرژی تبدیل می کند؟ انرژی شیمیایی به انرژی مکانیکی تبدیل می کند

9-دستگاه عصبی شامل چه اعضایی است ؟مغــــــــــــــــــــز-نخاع-رشته های عصبــــــــــــــــــی

10-نقش  دستگاه ماهیچه در بدن چیست؟نگه داشتن بدن در یک وضعیت مناسب 

11-مغز و نخاع توسط کدام استخوان ها محافظت می شود؟جمجمه وستون مهره

12 وظیفه ی مفصل در بدن چیست؟ مفصل حرکت استخوان ها را دربدن امکان پذیر می کند

13وظیقه مغـــــــــــــز چیست؟ مغز مسئول و فرمانده ی همه ی کارها در بدن ماست

­14- به  چه رشته هایی رشته های عصبی می گویند؟ به رشته هایی که در سراسر بدن پراکنده اند را رشته های عصبی می گویند

15- وظیفه ی عصب ها در بدن چیست ؟ عصب ها (اعصاب)فرمان های مغز ی نخاع را به بخش های مختلف بدن می رسانند

منبع مطلب : www.javadnekouei46.blogfa.com

مدیر محترم سایت www.javadnekouei46.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی