دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
انجام چه کارهایی موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می شود

انجام چه کارهایی موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می شود را از سایت نکس ایران دریافت کنید.

سوالات پیام های آسمانی هفتم درس چهارم - هوم درس

انجام چه کارهایی موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می شود

امروز هم برای شما سوالات پیام های آسمانی هفتم درس 4 با جواب را آماده کرده ایم. موضوع درس سوم پیام هفتم عبور آسان میباشد.

1-جمالت صحیح و غلط را با ص و یا غ مشخص کنید. الف)حضرت محمد »ص«پیامبر رحمت برای تمام جهانیان است. ص ب)حالات انسانها هنگام روبرو شدن با مرگ یکسان است. غ ج )صدقه دادن فقط در امور مالی است. غ د)مرگ برای عده ای مانند رفتن به مراسم اهدای جایزه است. ص و)جبر یل در تشییع جنازه سعد حاضر نشد. غ

۲-چرا حالات انسان ها هنگام روبرو شدن با مرگ متفاوت است؟ پاسخ: احساس هر کس متفاوت با اعمالی است که در این دنیا انجام داده است.

۳-پاسخ ابوذر در مورد اینکه چرا از مرگ می ترسیم چه بود؟ پاسخ: چون شما دنیایتان را آباد و آخرتتان را خراب کرده اید و دوست ندارید از آبادانی به ویرانی بروید.

4-منظور از پیام آور رحمت و مهربانی چه کسی است؟

پاسخ:حضرت محمد (ص)

5-آیا صدقه دادن فقط در امور مالی است؟توضیح دهید. پاسخ: خیر . هر نوع کمک به دیگران،در راه خدا صدقه محسوب می شود.

6-سه نمونه از کارهایی را نام ببرید که موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می شوند.پاسخ: 1-نیکی به پدر و مادر 2-خوش اخلاقی 3-صدقه دادن

7-به فرموده امام صادق چه کنیم که هرگز فقیر و تهیدست نشویم؟ پاسخ: با محکم کردن پیوند خود با بستگان و خوش رفتاری با پدر و مادر.

8-چه چیز باعث شد جوان بخشیده شود و راحت به استقبال مرگ برود؟ پاسخ: دعای پیامبر و رضایت مادر.

9-امام صادق در باره اثرات صدقه دادن چه می فرمایند؟صدقه دادن موجب نجات یافتن پاسخ: از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بال است.

منبع مطلب : homedars.ir

مدیر محترم سایت homedars.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

پاسخ سؤالات و پرسش های پیام های آسمان هفتم ( درس 4)

عبور آسان

پرسش های متن درس

۱ - انجام چه کارهایی موجب راحتی زندگی در دنیا و جهان آخرت می شود ؟

نیکی به پدر و مادر

خوش اخلاقی

صدقه دادن

۲ - صدقه به چه معنایی است ؟

هر نوع کمک به دیگران در راه خداوند ، صدقه محسوب می شودو آثار فراوانی برای آن ذکر شده است .

۳ - امام صادق ( ع ) در رابطه با اهمیت صدقه دادن چه می فرمایند ؟

صدقه دادن موجب نجات یافتن از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بلاست .

خودت را امتحان کن

 

۱ - نیکی به پدر و مادر چه تأثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد ؟

دشواری های مرگ بر ما آسان می شود و در دنیا نیز هرگز فقیر و تهی دست نمی شویم

۲ - علت آزار و فشار قبر سعد بن معاذ چه بود ؟

او با خانواده اش در خانه بد اخلاقی می کرد .

۳ - دو مورد از آثار صدقه دادن را بنویسید .

الف : نجات یافتن از مرگ بد

ب : عاقبت به خیری

۴ - حضرت علی علیه السلام چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از آن هراسی نداشت ؟

ایشان می فرمایند : کسی که از گناهان بپرهیزد و به واجباتش عمل کند و خود را به اخلاق نیکو بیاراید ، دیگر برایش فرقی ندارد چگونه بمیرد . به خدا قسم برای پسر ابوطالب فرقی ندارد که او به سراغ مرگ برود یا این که مرگ به سراغش آید .

فعالیت کلاسی

فعالیت اول

ما چگونه می توانیم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داریم ؟

با کمک و یاری آن ها ، انجام خواسته های به حقّشان و احترام به آن ها می توانیم پدر و مادر مان را از خود راضی نگه داریم .

فعالیت دوم

رفتار اشخاص بد اخلاق و خوش اخلاق را در هر یک از موارد زیر با هم مقایسه کنید .

فقیری که از او کمک می خواهد .

خوش اخلاق : به او کمک می کند

بد اخلاق :  با بد اخلاقی او را از خود دور می کند

مادرش از او می خواهد در انجام کاری کمکش کند

خوش اخلاق : با روی خوش به او کمک می کند

بد اخلاق : یا انجام نمی دهد ، یا به سختی آن کار را انجام میدهد

کسی نسبت به او اشتباهی کرده و از او عذر خواهی می کند .

خوش اخلاق : عذر او را می پذیرد و او را  می بخشد

بد اخلاق : با او تندی می کند و عذرش را نمی پذیرد.

در یکی از مسابقات کسی او را هُل می دهد

خوش اخلاق : با صبر و حوصله با او برخورد می کند و آرام به او تذکر می دهد

بد اخلاق : با او پرخاش و دعوا می کند

دوستش از او می خواهد بخشی از درس را برایش توضیح دهد .

خوش اخلاق : با روی خوش خواسته ی او را می پذیردو درس را برایش توضیح می دهد

بد اخلاق : خواسته ی او را نمی پذیرد و با بد اخلاقی او را از خود می رنجاند

وقتی عصبانی می شویم

خوش اخلاق : سعی می کند خشم خود را فرو خورد ، آرامش خود را حفظ کند و با گفتارو رفتار خوش عمل می کند

بد اخلاق : شروع به داد و فریاد می کند و حرکات و سخنانی ناشایست انجام می دهد .

پایان

منبع مطلب : dinishahin.blogfa.com

مدیر محترم سایت dinishahin.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

سوالات درس 4 پیام هفتم با جواب

انجام چه کارهایی موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می شود

سوالات تشریحی پیام هفتم درس چهارم

سوالات پیام هفتم

درس چهارم «عبور آسان»

خودت را امتحان کن

1 -نیکی به پدر و مادر چه تأثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد؟ انسان در دنیا فقیر و تهی دست نمی شود و در آخرت نیز سعادتمند می گردد.

2 -علت آزار و فشار قبر سعد بن معاذ چه بود؟ بداخلاقی او در خانه

3 -دو مورد از آثار صدقه دادن را بنویسید. نجات یافتن از مرگ بد و عاقبت به خیری .

4 -حضرت علی علیه السلام چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از آن هراسی نداشت؟ با پرهیز از گناهان ،انجام واجبات و داشتن اخلاق نیکو

سؤالات متن

1 -چرا از مرگ می ترسیم؟ زیرا ما دنیایمان را آباد کرده و آخرتمان را ویران نموده ایم ،معلوم است که دوست نداریم از از آبادانی به ویرانی برویم.

2 -کارهایی را نام ببرید که انجام آنها موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می شود. نیکی به پدر و مادر-خوش اخلاقی – صدقه دادن – و به طور کلی انجام آنچه خداوند به آنها دستور داده و ترک هر چیزی که از انجام آن نهی کرده است.

3 -آیا صدقه دادن فقط جنبه مالی دارد؟توضیح دهید. خیر- هر نوع کمک به دیگران در راه خدا،صدقه محسوب می شود.

 اگر سوالات بالا را دوست نداشتید : 

1-جمالت صحیح و غلط را با ص و یا غ مشخص کنید. الف)حضرت محمد »ص«پیامبر رحمت برای تمام جهانیان است. ص ب)حالات انسانها هنگام روبرو شدن با مرگ یکسان است. غ ج )صدقه دادن فقط در امور مالی است. غ د)مرگ برای عده ای مانند رفتن به مراسم اهدای جایزه است. ص و)جبر یل در تشییع جنازه سعد حاضر نشد. غ

۲-چرا حالات انسان ها هنگام روبرو شدن با مرگ متفاوت است؟  احساس هر کس متفاوت با اعمالی است که در این دنیا انجام داده است.

۳-پاسخ ابوذر در مورد اینکه چرا از مرگ می ترسیم چه بود؟  چون شما دنیایتان را آباد و آخرتتان را خراب کرده اید و دوست ندارید از آبادانی به ویرانی بروید.

4-منظور از پیام آور رحمت و مهربانی چه کسی است؟

پاسخ:حضرت محمد (ص)

5-آیا صدقه دادن فقط در امور مالی است؟توضیح دهید.  خیر . هر نوع کمک به دیگران،در راه خدا صدقه محسوب می شود.

6-سه نمونه از کارهایی را نام ببرید که موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می شوند.پاسخ: 1-نیکی به پدر و مادر 2-خوش اخلاقی 3-صدقه دادن

7-به فرموده امام صادق چه کنیم که هرگز فقیر و تهیدست نشویم؟  با محکم کردن پیوند خود با بستگان و خوش رفتاری با پدر و مادر.

8-چه چیز باعث شد جوان بخشیده شود و راحت به استقبال مرگ برود؟  دعای پیامبر و رضایت مادر.

9-امام صادق در باره اثرات صدقه دادن چه می فرمایند؟صدقه دادن موجب نجات یافتن  از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بال است.

منبع مطلب : hamgamdars.com

مدیر محترم سایت hamgamdars.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی