دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
معنی دوکس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد

معنی دوکس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد را از سایت نکس ایران دریافت کنید.

معنی حکایت علم و عمل صفحه 36 کتاب فارسی 95-96

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند : دو گروه از انسان ها هستند که بی فایده سعی و تلاش می کنند

یکی آن که اندوخت و نخورد، و دیگر آن که آموخت و نکرد : یک گروه آن هایی هستند که مال و ثروت جمع آوری می کنند و از آن استفاده  نمی کنند و گروه دیگر کسانی هستند که علم و دانش را فرامی گیرند ولی به آن عمل نمی کنند .

علم، چندان که بیشتر خوانی                چون عمل در تو نیست، نادانی

هر چه قدر بیشتر علم را فرا بگیری چنانچه به آن عمل نکنی نادان هستی

 نه محقّق بود، نه دانشمند                  چارپایی، بر او کتابی چند

اگر بر پشت چهار پایی باری از کتاب هم باشد او پژوهشگر و یا دانشمند نمی شود

 آن تهی مغز را چه علم و چه خبر               که بر او هیزم است یا دفتر

آن حیوان چهارپا آگاهی و خبری ندارد که آنچه که بر پشت اوست هیزم است یا دفتر و کتاب

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟ کسی که به آموخته های خود عمل کند

معنی واژگان

بیهوده : بی فایده

سعی : تلاش

محقّق : پژوهشگر - تحقیق کننده

چارپا : هر حیوانی که چهار دست و پا داشته باشد مانند اسب و گاو

تهی مغز : بی خرد – نادان – جاهل – بی عقل

منبع مطلب : sheshomeghasedak.blogfa.com

مدیر محترم سایت sheshomeghasedak.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

انشا دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد به زبان ساده معنی صفحه 26 کتاب نگارش پنجم

منبع مطلب : nexload.ir

مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی