دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
در والیبال به بازیکنی که به همه جای زمین می رود و کوتاه قد است چه میگویند

در والیبال به بازیکنی که به همه جای زمین می رود و کوتاه قد است چه میگویند را از سایت نکس ایران دریافت کنید.

آشنایی با پست های تخصصی در والیبال و جایگیری بازیکنان در مناطق زمین

در والیبال به بازیکنی که به همه جای زمین می رود و کوتاه قد است چه میگویند

  پست های تخصصی در والیبال و قد مناسب این پست ها

شرح وظایف پست های مختلف و توانایی آنها

۱- پاسور (S)

یک پاسور باید از هنر پنجه زدن بسیار خوبی برخوردار باشد و اولین وظیفه او پاس دادن به بهترین شکل ممکن به سایر بازیکنان و مهاجمان است. وظیفه دیگر او سرویس خوب ،دفاع خوب ، توپ گیری خوب و اسپک مناسب می باشد.

۲- دریافت کننده قدرتی (R)

دریافت کننده قدرتی ، اول از همه باید دریافت خوبی داشته باشد و از قدرت حمله خوبی نیز برخوردار باشد . وظیفه دیگر او سرویس خوب ،دفاع خوب ،توپ گیری خوب و پاس دادن خوب  می باشد.

۳- دفاع وسط (M)

بازیکن دفاع وسط همانطور که از اسمش مشخص است باید از دفاع بسیار خوبی برخوردار باشد . او محور تیم محسوب میشود و همیشه در دفاع به دفاع های کناری کمک کرده و عمل دفاع روی تور را نیز انجام می دهد. وظایف بعدی او سرویس خوب و در شرایط مناسب حمله و اسپک خوب میباشد.

۴- پشت خط زن (D or O)

بازیکن قطر پاسور یا پشت خط زن و ظایف بسیار حساس و مهمی را در تیم بر عهده دارد. وظایف او به شرح زیر می باشد:

اسپک بسیار قوی و تعیین‌کننده ، دریافت مناسب ، دفاع خوب ، سرویس خوب و توپ گیری خوب ، ولی در مجموع باید از قدرت حمله بسیار خوبی برخوردار باشد و توپ‌ها را در مقابل دفاع حریف به امتیاز تبدیل کند.

۵- لیبرو (L)

لیبروی یک تیم باید از قدرت جابجایی و چابکی بسیار خوبی برخوردار باشد و دریافت اول تیم غالباً تا ۶۰% به عهده او می باشد و بعد از دریافت مهمترین وظیفه او توپ گیری می باشد.

وظیفه مهم بعدی لیبرو دادن پاس ها در توپ های برگشتی و توپ های خاص مهاجمان است.

جایگیری بازیکنان در مناطق زمین والیبال

۱- پاسور

پاسور  زمانی که جز ۳ نفر جلو است همیشه در منطقه دو، دفاع روی تور را انجام می دهد و زمانی که جزو نفرات عقب است در منطقه یک ، توپ گیری می کند.

۲- دریافت کننده قدرتی

بازیکن دریافت کننده قدرتی  زمانی که جزو نفرات جلو است در منطقه ۴ دفاع روی تور را انجام میدهد و زمانی که در منطقه عقب زمین قرار می‌گیرد در منطقه ۶ وظیفه توپ گیری را انجام میدهد.

۳- دفاع وسط

بازیکن دفاع وسط یا سرعتی زن زمانی که جزو نفرات عقب قرار می‌گیرد در منطقه ۵ توپ گیری می کند آن هم در زمان خاص که به آن خواهیم پرداخت.

۴- قطر پاسور یا پشت خط زن

بازیکن قطر پاسور یا پشت خط زن زمانی که از نفرات جلوی زمین هست در منطقه ۲ دفاع می کند و زمانی که جزو نفرات عقب زمین است در منطقه یک توپ گیری می کند.

۵- لیبرو

فقط جزو سه نفره عقب زمین است و در منطقه ۵ توپ گیری می‌کند او وظیفه حمایت از مهاجمان را نیز عهده دار می باشد.

توجه

لیبرو فقط وظیفه دریافت در زمین و توپ گیری را بر عهده دارد و جزو نفرات جلوی زمین قرار نمی‌گیرد.

خطاهای لیبرو

سرویس زدن

اسپک زدن

در داخل یک سوم با پنجه پاس دادن

همانطور که می دانید والیبال ورزشی است که در آن جای گیری و ارنج معنا پیدا می‌کند و با اشتباه جایگیری کردن و ایستادن در زمین، نه تنها تیم دچار سردرگمی می‌شود بلکه امتیاز منفی به تیم تعلق میگیرد و با اشتباه ایستادن ما در زمین ، حریف یک امتیاز کسب می کند. لذا لازم است مطالب زیر را با دقت مطالعه کرده و با تمرین و تکرار از این گونه خطاها پرهیز کنیم.

خطای طولی و عرضی

خطای عرضی به خطایی گفته می‌شود که بازیکنانی که در سه نفر جلو هستند نمی توانند از یکدیگر رد شوند به این معنا که بازیکن منطقه ۲ نمی‌توانند از منطقه ۳ یا بازیکن منطقه ۳ از ۴ یا از دو و برعکس عبور کنند  و نفراتی که جزو  سه نفر عقب هستند همانند  نفرات جلو نمی توانند از منطقه کناری خود  رد شوند و این خطا خطای عرض می باشد.

خطای طولی به خطایی گفته می شود که بازیکنان جلو آنقدر عقب بیایند تا از بازیکنان سه نفر اول رد شوند به عنوان مثال بازیکن منطقه ۲ عقب بیاید یا از منطقه ۱ رد شود یا بازیکن منطقه ۱ آنقدر جلو برود تا از منطقه ۲ رد شود و با احتساب این موضوع بازیکنان جلو و عقب  در هر چرخش باید کاملاً در جای قانونی خود ایستاده و بعد از زدن سرویس به صورت تخصصی در منطقه هایی که در قبل توضیح دادیم به منظور توپ گیری یا دفاع روی تور مستقر شوند.

زمان سرویس

سرویس فقط لحظه تماس دست با توپ می باشد و نه اقدام به زدن  و یا صدای سوت داور

سه نفر جلو ——–  ۴۳۲

سه نفر عقب ——- ۵۶۱

عدد اول جمع مناطق جلو  که ۴ و ۳ و ۲ می باشد

عدد دوم جمع مناطق عقب که   ۵و۶و۱  می باشد

همانطور که گفته شد با زدن سرویس این اعداد باید ثابت باشند و هر کس که در این مناطق در چرخش زمین قرار گرفت باید این موضوع را رعایت کند و پس از زدن سرویس جابجا شود.

قطر در والیبال چیست؟ چه بازیکنانی با هم قطر هستند؟

کلمه قطر را شاید بسیار در والیبال شنیده اید ولی از معنی آن بی اطلاع هستید. اگر این طور است مطالب زیر را مطالعه کنید:

بازیکنان والیبال دو به دو با هم  قطر هستند ولی این موضوع بر مبنای مناطق زمین است به این معنا که

بازیکن منطقه ۱ با منطقه ۴

بازیکن منطقه ۲ با منطقه ۵

بازیکن منطقه ۳ با منطقه ۶

با کمی درنگ و تیزهوشی می‌بینیم که قطرها همیشه دارای سه منطقه اختلاف هستند یعنی اختلاف مناطق زمین را با تفریق محاسبه کنید و می‌بینید که به عدد ۳ خواهید رسید و این بهترین کمک برای این است که ببینید آیا با قطر خود سه منطقه اختلاف را دارید یا نه . اگر چنین بود که درست ایستاده ایم ولی  اگر نبود حتما خطای جایگیری دارید. پس به این نکته بسیار بسیار دقت کنید.

اگر بازیکن پشت خط زن ما منطقه ۴ باشد بازیکن قطر او پاسور است که در منطقه یک مستقر است.سریعا با نگاه به اختلاف این دو منطقه که به عدد سه می‌رسد صحت این موضوع را متوجه می شوید ولی اگر اختلاف سه نشد و کم یا زیاد شد بدانیم که  به اشتباه در زمین ایستاده ایم و باید جایگیری خود را اصلاح کنیم.

برای دیگر پست ها هم کاملا این موضوع صدق می کند . برای یک بازیکن والیبال لازم است که بداند تمامی بازیکنان  با چه کسی قطر هستند و این موضوع از اهمیت بالایی در سطح جوانان،امید و بزرگسالان برخوردار است.

قبل از شروع بازی و بعد از انجام قرعه کشی با مشخص شدن سرویس یا دریافت ارنجی که مد نظر مربی با در نظر گرفتن تاکتیک‌ها و استراتژی های مورد نظر تیم و کادر فنی روی برگه ارنج نوشته شده است و به داور بازی تحویل داده میشود،بازیکنان طبق این دستور که از سوی داور دوم خوانده میشود در زمین ایستاده و بازی را با دریافت یا سرویس آغاز می‌کنند و این برگه ارنج بر اساس شماره لباس بازیکن و پست بازیکن نوشته خواهد شد و با تشخیص مربی ،پاسور و سایر بازیکنان در منطقه مورد نظر استقرار پیدا می‌کنند و این رنج پایه و اساس تمامی چرخش ها در یک ست است .

این رنج می تواند در ست های بعدی تغییر پیدا کند ولی در ست جاری باید همان ارنجی باشد که مربی در ابتدای هر ست به داور بازی اعلام می‌نماید و بر طبق آن شروع به چرخش  شود. پس از این مقدمه و مشخص شدن جایگیری پاسور و سایر بازیکنان در برگه ارنج ، شروع بازی انجام می‌شود و بازی جریان پیدا می‌کند اما برای دریافت و حمله،دفاع و توپ گیری، آرایش بازیکنان به صورتی است که در توضیحات می خوانید و در شکل مشاهده می کنید.

قبل از اینکه وارد سیستم ۵-۱ یا خطی ۳ دریافت شویم لازم به ذکر است مطلبی درباره دریافت کننده قدرتی بدانید.

همیشه در زمین والیبال دو دریافت کننده وجود دارند که وظیفه دریافت تیم را به عهده میگیرند و شخص سوم لیبرو می باشد که  به این صورت کلاً سه نفر دریافت را در تیم عهده دار هستند.

دریافت کننده قدرتی پست ۲ به دریافت کننده ای گفته میشود که همیشه کنار پاسور است و منطقه بعد پاسور را در چرخش دنبال می‌کند .

به عنوان مثال اگر پاسور یک باشد او در منطقه ۲ قرار دارد و پاسور اگر در منطقه شش برود او در منطقه یک می رود و همینطور به تناوب چرخش را در زمین دنبال می‌کند ولی ماهیت این بازیکن و شرح عملکرد او به این ترتیب است که زمانی که در منطقه ۳ و ۴ می باشد و جزو نفرات جلو محسوب می شود در منطقه ۵ کار دریافت را انجام می دهد و از منطقه ۴ حمله می‌کند ولی زمانی که او در منطقه ۲ قرار گرفت از منطقه ۱ دریافت کرده و از منطقه ۲ حمله می‌کند و چرخش بعدی هم که نوبت به سرویس اوست، جزو نفرات عقب قرار می گیرد ، طبق صحبت های قبل در منطقه شش  کار توپ گیری را انجام میدهد.

دریافت کننده ای است که همیشه زمانی که جزو نفرات جلو قرار گرفت برای دریافت به منطقه ۵ می آید و از منطقه ۴ حمله می کند و همیشه منطقه حمله او از منطقه ۴ می باشد و زمانی که جزو نفرات عقب قرار گرفت و مانند دیگر همتای خود یعنی دریافت کننده قدرتی پست ۲ در منطقه ۶ کار توپ گیری را انجام میدهد

تفاوت دو دریافت کننده از لحاظ تکنیک

دریافت کننده قدرتی پست ۲ از دریافت بهتر و دریافت کننده قدرتی پست ۴ از قدرت حمله بهتری برخوردار است ولی این موضوع قدر مطلق نیست و خوشا به حال بازیکنانی که هم دریافت دارند و هم اسپک و هم قدرت حمله عالی.

پس در اینجا به این مهم می‌رسیم که چقدر دریافت و ساعد اهمیت دارد و پایه و اساس  انتخاب یک دریافت کننده قدرتی خوب ، مهارت او در دریافت و تکنیک ساعد می باشد.

منبع مطلب : padidehclub.com

مدیر محترم سایت padidehclub.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

آشنایی با پست لیبرو در والیبال

آشنایی با پست لیبرو در والیبال

در والیبال به بازیکنی که به همه جای زمین می رود و کوتاه قد است چه میگویند

تعویض بازیکن لیبرو جزو تعویضی های بازی به حساب نمی آید

آشنایی با پست لیبرودر والیبال، لیبرو (Libero) به بازیکنی گفته می شود که در دفاع متخصص است. پست تدافعی لیبرو در والیبال اصلا از همان پست لیبرو در ورزش فوتبال گرفته شده است. پستی که توسط فرانس بکن بایر (Franz Beckenbauer) بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال آلمان در دهه هفتاد میلادی شکل پیدا کرد و به جهان فوتبال معرفی شد.

رسما پست لیبرو والیبال در سال 1998 توسط فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) تعریف شد. به دلیل آنکه این پست، پستی دفاعی تلقی می شد و بازیکنی که در این پست بازی می کرد نقشش شبیه بازیکن لیبرو یا همان Sweeper در فوتبال بود، این پست همان لیبرو نام گذاری شد.

محدودیتهای پست لیبرو :1- هر تیم این حق را دارد که حداکثر یک بازیکن لیبرو در زمین داشته باشد.2- بازیکن لیبرو می بایست از لباسی استفاده کند که رنگ آن با دیگر هم تیمی ها متضاد باشد.3- لیبرو اجازه زدن سرو (سرویس)، بلوک کردن و یا سعی در بلوک کردن توپ (در دیوار دفاعی) را ندارد.4- تعویض بازیکن لیبرو جزو تعویضی های بازی به حساب نمی آید ( بدین ترتیب تعداد تعویض در این پست نا محدود است.)

5- تعویض بازیکن لیبرو می بایست فقط زمانی صورت گیرد که توپ خارج از زمین است و یا بازی به هر دلیلی متوقف است.

6- بازیکن لیبرو حق حمله ندارد و نمی تواند در حمله تهاجمی شرکت کند (اما اگر به طور تحمیلی مجبور شد می تواند پاس حمله بدهد به شرط اینکه شرایط خاصی را رعایت کند).7- بازیکن لیبرو حق ندارد به بازیکن های جلو اضافه شود و همیشه جزء سه نفر عقب زمین است یک لیبرو مانند بازیکنان دیگر دارای شماره خاص خود است.

در والیبال به بازیکنی که به همه جای زمین می رود و کوتاه قد است چه میگویند

پست لیبرو والیبال در سال 1998 توسط فدراسیون جهانی والیبال تعریف شد

وظایف و خصوصیات بازیکن لیبرو:1- این بازیکن متخصص در وظایف دفاعی در منطقه back row است و قابلیت آنرا دارد که توپهای ضربه زده شده از سمت حریف را جهت کسب امتیاز جمع کرده و آنها را به سمت بازیکنان خودی کنترل کند تا آنها با توپهای کنترل شده تدارک حمله را ببینند.

2- این بازیکن معمولا از قدرت خوبی جهت دفع و جمع کردن ضربات برخوردارست.3- بازیکن لیبرو باید از سرعت خوبی برای حرکت در زمین بویژه در خط عرضی برخوردار باشد.4- این بازیکن حالت تعدیل در بازیکن مهاجم بوجود می آورد یعنی بازیکن مهاجمی که سه دور در خط جلو بازی می کند و به صورت چرخشی باید به عقب برگردد در این زمان، با ورود لیبرو به جای آن سه دور می تواند به راحتی بر روی نیمکت استراحت کند.

توجه داشته باشید : بازیکن لیبرو می تواند همچنین کاپیتان تیم نیز باشد.منبع: daneshnameh.roshd.ir

منبع مطلب : www.beytoote.com

مدیر محترم سایت www.beytoote.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی