دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
ایاصبح که خورشیدطلوع میکندزمین به طورناگهانی گرم میشود

ایاصبح که خورشیدطلوع میکندزمین به طورناگهانی گرم میشود را از سایت نکس ایران دریافت کنید.

نمونه سوالات علوم بخش3دوم ابتدایی

زندگی ما و گردش زمین 1

1 – روز و شب چگونه به وجود می آید ؟ از گردش زمین به دور خود شب و روز به وجود می آید .

2 – چرخش زمین به دور خود چه مدت طول می کشد؟ 24 ساعت

3 – کره ی زمین به چه وسیله ای گرم می شود ؟ نورخورشید

4 – روزها گرم تر است یا شب ها , چرا؟

روزها , چون خورشید با نور و گرمای خود هوای کره ی زمین را گرم می کند .

5 - برای اندازه گیری سردی و گرمی هوا از چه وسیله ای استفاده می کنیم ؟      دماسنج

6 – آیا سردی و گرمی زمین درتمام مدت روز یک اندازه است؟

خیر , هنگام ظهرگرم ترین و صبح خنک ترین هوا را دارد .

7 – آیا صبح یا هنگام طلوع خورشید زمین به طور ناگهانی گرم می شود؟

خیر به تدریج و کم کم زمین گرم می شود مانند جوش آمدن آب کتری.

8 - آیا عصر یا هنگام غروب خورشید زمین به طور ناگهانی سرد می شود؟

خیر , سرمای زمین به سرعت اتفاق نمی افتد و کم کم صورت می گیرد مانند سرد شدن آب جوش

9 – آیا گرمی محل سایه و آفتاب یکسان است؟ خیر ,جایی که آفتاب است به مراتب گرم تر از محل سایه است .

10 – تابش نورخورشید برزندگی ما و سایر جانداران چه تاثیری دارد؟

ما و همه ی جانداران روی زمین برای رشد و زنده ماندن به نور خورشید نیازمندیم.

11 – چرا نور خورشید برای گیاهان مفید است؟

زیرا گیاهان با استفاده از نور خورشید رشد می کنند و برای خود و جانوران دیگر غذا تهیه می کنند .

12 – دانه برای رویش به چه شرایطی نیاز دارد؟ - خاک مناسب – رطوبت – گرما و نور خورشید

13 – نام سه جانور که در شب فعالیت می کند را نام ببرید؟خفاش – جغد – گربه و جانوران بیابانی

( اکثر جانوران بیابانی شب ها فعالیت می کنند تا از گرمای بی اندازه ی روز فرار کنند . این جانوران در طول روز اغلب در طونل یا لانه می خوابند .جغد ها و گربه ها چشمان ویژه ای دارند که در تاریکی خیلی خوب می بیندوخفاش ها توانایی جهت یابی از طریق انعکاس صدا دارند .آن ها صدای بلندی را خارج کردده که به اشیا برخورد می کند و به خود حیوان بر می گرددو اطلاعاتی در باره ی شکل , فاصله و ساختار شیء به آنها می دهد .   )

14 – کدام شغل ها باید در شب هم فعال باشند ؟ پرستاران-پزشکان-اورژانس 115 -نگهبانان شب و...

منبع مطلب : narry.blogfa.com

مدیر محترم سایت narry.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

فصل سوم علوم

مشاهده کنید: مانند شکل ص 23 نخی را به دور توپی ببندید و توپ را جلوی چراغ روشنی بگیرید، به نوری که از چراغ به توپ می‌تابد نگاه کنید، چه مقدار از توپ روشن شده است؟ نصف آن.

گفت و گو کنید: روز و شب چگونه به وجود می‌آید؟ زمین مانند یک توپ است و نور خورشید یک طرف آن را روشن می‌کند که به  آن روز می‌گویند، و به طرف دیگر آن که تاریک است شب می‌گویند.

دما سنج چیست؟ وسیله‌ای است که درجه گرمی و سردی را نشان می‌دهد.

سوال کتاب ص 25- به نظر شما معمولاً روزها گرم‌تر است یا شب‌ها؟ چرا؟ روز چون خورشید در آسمان است ولی شب چون خورشید در آسمان نیست سردتر است.

آیا چراغ به کلاس شما گرما می‌دهد؟ بله

آیا باز هم چراغ کلاس شما را گرم می‌کند؟ خیر

آیا تغییر دمای آب به سرعت اتفاق می‌افتد؟ چگونه؟ خیر- آرام آرام گرم می‌شود و کم کم هم سرد می‌شود.

آیا صبح یا هنگام طلوع خورشید زمین به طرو ناگهانی گرم می‌شود؟ آرام آرام گرم می‌شود.

آیا عصر یا هنگام غروب خورشید زمین به طور ناگهانی سرد می‌شود؟ آرام آرام سرد می‌شود.

ص 26-

به هنگام صبح یک دماسنج را در سایه و دیگری را در آفتاب بگذارید. 10 دقیقه صبر کنید. با کمک معلم خود دمایی را که هردماسنج نشان می‌دهد، بخوانید و در جدول یادداشت کنید. کدام دماسنج دمای بیشتری را نشان می‌دهد؟ دماسنجی که در آفتاب قرار دارد.

همین آزمایش را چندبار دیگر تکرار کنید و دماهایی را که دماسنج نشان می‌دهند، یادداشت کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ توضیح دهید. نتیجه می‌گیریم دماسنجی که در سایت قرار دارد و دمای پایین تری دارد را نشان می‌دهد.

جمله مهم: خورشید با گرما و نور خود زمین را گرم نگه می‌دارد.

در یک کلاس تاریک یک لامپ روشن کنید. نور لامپ و گرمای لامپ به کجا می‌رود؟ در کلاس پخش می‌شود.

جمله مهم: همه‌ی جانداران به گرما و نور خورشید نیاز دارند.

جمله مهم: گیاهان با استفاده از نور خورشید رشد می‌کنند و برای خود و جانداران دیگر غذا تهیه می‌کنند.

ایستگاه فکر:  امیر و مهدی می‌خواهند با کمک آزمایش نشان دهند که گیاهان در نور خورشید بهتر رشد می‌کنند.. آن‌ها فقط یک گلدان دارند.

1- آنها چه وسایل دیگری نیاز دارند؟ خاک- آب – هوا

2- آنها باید آزمایش خود را چگونه انجام دهند؟ دو گلدان یکی در نور خورشید و یکی در سایه قرار دهند.

3- آیا شما می‌توانید به آنها کمک کنید؟ بله

منبع مطلب : dovom-1.blogfa.com

مدیر محترم سایت dovom-1.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

معلم آموزشی دبستان غیر دولتی ایران

بخش 3

زندگی ما و گردش زمین 1

1 – روز و شب چگونه به وجود می آید ؟  از گردش زمین به دور خود شب و روز به وجود می آید .

2 – چرخش زمین به دور خود چه مدت طول می کشد؟24 ساعت

3 – کره ی زمین به چه وسیله ای گرم می شود ؟ نورخورشید

4 – روزها گرم تر است یا شب ها , چرا؟

 روزها , چون خورشید با نور و گرمای خود هوای کره ی زمین را گرم می کند .

5 - برای اندازه گیری سردی و گرمی هوا از چه وسیله ای استفاده می کنیم ؟      دماسنج

6 – آیا سردی و گرمی زمین درتمام مدت روز یک اندازه است؟

خیر , هنگام ظهرگرم ترین و صبح خنک ترین هوا را دارد .

7 – آیا صبح یا هنگام طلوع خورشید زمین به طور ناگهانی گرم می شود؟

خیر به تدریج و کم کم زمین گرم می شود مانند جوش آمدن آب کتری.

8 - آیا عصر یا هنگام غروب خورشید زمین به طور ناگهانی سرد می شود؟

خیر ,  سرمای زمین به سرعت اتفاق نمی افتد و کم کم صورت می گیرد مانند سرد شدن آب جوش

9 – آیا گرمی محل سایه و آفتاب یکسان است؟ خیر ,جایی که آفتاب است به مراتب گرم تر از محل سایه است .

10 – تابش نورخورشید برزندگی ما و سایر جانداران چه تاثیری دارد؟

ما و همه ی جانداران روی زمین برای رشد و زنده ماندن به نور خورشید نیازمندیم.

11 – چرا نور خورشید برای گیاهان مفید است؟

زیرا گیاهان با استفاده از نور خورشید رشد می کنند و برای خود و جانوران دیگر غذا تهیه می کنند . 

12 – دانه برای رویش به چه شرایطی نیاز دارد؟ - خاک مناسب – رطوبت – گرما و نور خورشید

13 – نام سه جانور که در شب فعالیت می کند را نام ببرید؟  خفاش – جغد – گربه و جانوران بیابانی

( اکثر جانوران بیابانی شب ها فعالیت می کنند تا از گرمای بی اندازه ی روز فرار کنند . این جانوران در طول روز اغلب در طونل یا لانه می خوابند .جغد ها و گربه ها چشمان ویژه ای دارند که در تاریکی خیلی خوب می بیندوخفاش ها توانایی جهت یابی از طریق انعکاس صدا دارند .آن ها صدای بلندی را خارج کردده که به اشیا برخورد می کند و به خود حیوان بر می گرددو اطلاعاتی در باره ی شکل , فاصله و ساختار شیء به آنها می دهد .   )

14 – کدام شغل ها باید در شب هم فعال باشند ؟  

منبع مطلب : www.kashir-di.blogfa.com

مدیر محترم سایت www.kashir-di.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی