دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
ضربه از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف در بدمینتون

ضربه از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف در بدمینتون را از سایت نکس ایران دریافت کنید.

ضربه تاس در بدمینتون (ضربه از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف)

1: تاس (ضربه از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف)

انواع تاس : 1 حمله ای 2 : دفاعی

ضربه از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف در بدمینتون

مراحل ضربه تاس (کلیر)

1: حرکت به پشت توپ  .

2: چرخش بدن و نشانه روی توپ در قسمت جلو و بالای بدن

3: باز شدن دست و ضربه به توپ در بالاترین نقطه.

4: ادامه حرکت دست به مخالف و جابه جا شدن پاها .

ارسال مطلب : فاطمه عوض پور اول ( 1 )

منبع مطلب : www.kazemiup.blogfa.com

مدیر محترم سایت www.kazemiup.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

باشگاه بدمینتون فرهنگسرای رسانه

باسمه تعالی

اطلاعات عمومی بدمینتون

بدمینتون ورزشی است که در آن برخلاف تصور اکثر افراد تمامی قابلیت های جسمانی از قبیل سرعت . قدرت . استقامت . تعادل . چابکی و... وجود دارد .

بازی بدمینتون به دو صورت یک نفره و دو نفره برگزار می گردد .زمین بازی دو نفره از عرض از زمین یک نفره بزرگتر می باشد .(شکل آخر).

طول زمین بدمینتون 13.40 و عرض آن 6.6 متر می باشد . ارتفاع تور بدمینتون از زمین 1.55 متر می باشد . توپ بدمینتون از مواد طبیعی (پر) و مواد مصنوعی (پلاستیک)می باشد.

بدمینتون یک ورزش سالنی است زیرا به شدت توپ آن تحت تاثیر شرایط محیط ( آفتاب . باد) قرار دارد ولی در صورتی که شرایط فراهم باشددر فضای باز هم می توان آن را انجام داد .

گرفتن راکت

برای گرفتن راکت ابتدا با راکت دست می دهیم (مثل دست دادن با دوستان) .

ضربه از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف در بدمینتون

در بدمینتون همه ضربات را هم به صورت فورهند و هم به صورت بک هند می توان اجرا کرد.

ضربات فورهند با روی دست زده می شوند .

1: با راکت دست می دهیم 2: برآمدگی انتهای راکت در پایین ترین جای دست قرار گیرد3:انگشت اشاره مانند قرار گرفتن روی ماشه تفنگ باشد . 

ضربه از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف در بدمینتون

 ضربات بک هند: ضرباتی هستند که با پشت دست زده می شوند .

برای اجرا ء همه ضربات بک هند انگشت شصت پشت راکت باید قرار بگیرد .

نکته مهم اینکه راکت نباید خیلی سفت و یا خیلی شل گرفته شود .

ضربه از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف در بدمینتون

ایستادن در زمین

هنگام در یافت سرویس  سرویس گیرنده باید حدود یک متر از خط جلویی زمین عقب تر باشد و در کنار خط وسط زمین قرار بگیرد.

ضربه از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف در بدمینتون

ضربه از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف در بدمینتون

ضربات در بدمینتون

حرکت در زمین

حرکت در زمین همواره به سمت مرکز خواهد بود .

ضربه از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف در بدمینتون

نحوه ایستادن در وسط زمین هنگام بازی. 

 

 سرویس

 سرویس یکی از مهم ترین ضربات در بازی بدمینتون می باشد .

برای زدن سرویس کنار خط وسط زمین و با فاصله تقریبا 1 متر از خط جلوی زمین قرار می گیریم.

سرویس در بدمینتون با سه روش زده می شود 1: سرویس کوتاه 2: سرویس بلند3: سرویس تیز

 بهترین نقطه برای سرویس بلند انتهای زمین و بهترین نقطه برای سرویس کوتاه جلوی زمین حریف میباشد.

سرویس کوتاه

نحوه گرفتن توپ در دست برای سرویس کوتاه

  .

سرویس بلند

نحوه گرفتن توپ برای سرویس بلند

ضربه از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف در بدمینتون

محل مناسب برای سرویس بلند

مراحل سرویس فورهند

 

سرویس بک هند

1

1: تاس (ضربه از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف)

انواع تاس : 1 حمله ای 2 : دفاعی

ضربه از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف در بدمینتون

مراحل ضربه تاس (کلیر)

1: حرکت به پشت توپ  .

2: چرخش بدن و نشانه روی توپ در قسمت جلو و بالای بدن

3: باز شدن دست و ضربه به توپ در بالاترین نقطه.

4: ادامه حرکت دست به مخالف و جابه جا شدن پاها .

2: آندرهند (ضربه از جلوی زمین خودی به انتهای زمین حریف)

ضربه از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف در بدمینتون

ضربه از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف در بدمینتون

3: نت (کنترل توپ از جلوی تور به جلوی تور حریف)

ضربه از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف در بدمینتون

ضربه از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف در بدمینتون

4: دراپ (ضربه از عقب زمین به جلوی تور حریف)  انواع دراپ : 1: دراپ تیز  2: دراپ آهسته

 

5: اسمش (ضربه محکم به سمت زمین حریف منظور کسب امتیاز )

اسمش  را با سه روش می توان استفاده کرد 1: اسمش معمولی2: اسمش تک پا (قیچی) 3:اسمش پرشی

6 : درایو : (رد و بدل توپ به صورت افقی از روی تور ).

7: دفاع اسمش

دفع اسمش حریف را می توان با دفاع بلند (به عقب زمین حریف).ویا دفاع کوتاه (کنترل توپ به جلوی زمین انجام داد .

برای دفاع مهمتربن کار گرفتن گارد آماده می باشد .

محل مناسب برای ایستادن دفاع

ضربات پوش: پوش به ضربات تیز و سریع به توپهای روی تور گفته می شود (اسمش لب تور).

برای زدن پوش راکت باید بالا باشد و سریع با یک پریش رو به جلو به توپ رسید و با حرکت عرضی و رو به پایین  راکت ضربه را زد .

ضربه از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف در بدمینتون

ضربات بک هند

معمولا استفاده از این ضربات برای اکثر افراد مشکل می باشد ولی برای به کار بردن این ضربات باید به سرعت پشت توپ قرار گرفت و با با شدت از بالا به توپ ضربه زد . نکته مهم در همه ضربات بک هند قرار گرفتن انگشت شصت پشت راکت می باشد  .

.

منبع مطلب : badmintonpaydari.mihanblog.com

مدیر محترم سایت badmintonpaydari.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی