دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای خرد دست گیرد به هر دو سرای

معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای خرد دست گیرد به هر دو سرای را از سایت نکس ایران دریافت کنید.

معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای

معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای خرد دست گیرد به هر دو سرای

معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای

شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای از جمله شعرهایی است که با استخراج بخش هایی از شعر فردوسی در مورد ستایش خرد است و با نام هایی مانند : “به نام خداوند جان و خرد” و “توانا بود هر که دانا بود” نیز شناخته می شود. در این مطلب از موج باز این شعر به همراه متن کامل آن آورده شده است.

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

به نام خداوندی که جان (جسم و روح) و خرد (قدرت فکر و اندیشه) را آفرید که از این بالاتر ذهن انسان درک نمی کند.

خرد رهنمای و خرد دلگشای خرد دست گیرد به هر دو سرای

اندیشه و تفکر انسان را در زندگی راهنمایی می کند و باعث شادتر بودن انسان می شود و اندیشه در هر دو دنیا (هر دو جهان) باعث نجات و خوشبختی انسان می شود.

به دانش گرای و بدو شو بلند چو خواهی که از بد نیابی گزند

اگر می خواهی از شر و بدی آسیب و صدمه ای نبینی باید به سمت آگاهی و دانش بروی و با علم داشتن خود را بالا بکشی (به مقام بالاتر برسی)

زنادان , بنالد دل سنگ و کوه اَزیرا ندارد بَرِ کس,شکوه

از دست افراد نادان حتی دل سنک و کوه هم می نالد و ناراحت است (اشاره به اینکه افراد نادان به همه چیز و همه کس آسیب می زنند)، و به همین دلیل افراد نادان پیش هیج کسی ارج و قرب و احترام ندارند.

توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر , بُرنا بود

کسی که دارای اندیشه و دانش باشد و شخص دانایی بشود، به وسیله ی دانایی اش توانمند می شود چرا که دانش دل انسان را جوان می کند.

فردوسی

به نام خداوند جان و خرد … کزین برتر اندیشه برنگذرد خداوند نام و خداوند جای … خداوند روزی ده رهنمای خداوند کیوان و گردان سپهر … فروزنده ماه و ناهید و مهر ز نام و نشان و گمان برترست … نگارندهٔ بر شده پیکرست به بینندگان آفریننده را … نبینی مرنجان دو بیننده را نیابد بدو نیز اندیشه راه … که او برتر از نام و از جایگاه سخن هر چه زین گوهران بگذرد … نیابد بدو راه جان و خرد خرد گر سخن برگزیند همی … همان را گزیند که بیند همی ستودن نداند کس او را چو هست … میان بندگی را ببایدت بست خرد را و جان را همی سنجد اوی … در اندیشهٔ سخته کی گنجد اوی بدین آلت رای و جان و زبان … ستود آفریننده را کی توان به هستیش باید که خستو شوی … ز گفتار بی‌ کار یکسو شوی پرستنده باشی و جوینده راه … به ژرفی به فرمانش کردن نگاه توانا بود هر که دانا بود … ز دانش دل پیر برنا بود از این پرده برتر سخن‌ گاه نیست … ز هستی مر اندیشه را راه نیست کنون ای خردمند وصف خرد … بدین جایگه گفتن اندرخورد کنون تا چه داری بیار از خرد … که گوش نیوشنده زو برخورد خرد بهتر از هر چه ایزد بداد … ستایش خرد را به از راه داد خرد رهنمای و خرد دلگشای … خرد دست گیرد به هر دو سرای ازو شادمانی وزویت غمیست … وزویت فزونی وزویت کمیست خرد تیره و مرد روشن روان … نباشد همی شادمان یک زمان چه گفت آن خردمند مرد خرد … که دانا ز گفتار از برخورد کسی کو خرد را ندارد ز پیش … دلش گردد از کردهٔ خویش ریش هشیوار دیوانه خواند ورا … همان خویش بیگانه داند ورا ازویی به هر دو سرای ارجمند … گسسته خرد پای دارد ببند خرد چشم جانست چون بنگری … تو بی‌چشم شادان جهان نسپری نخست آفرینش خرد را شناس … نگهبان جانست و آن سه پاس سه پاس تو چشم است وگوش و زبان … کزین سه رسد نیک و بد بی‌گمان خرد را و جان را که یارد ستود … گر من ستایم که یارد شنود حکیما چو کس نیست گفتن چه سود … ازین پس بگو کافرینش چه بود تویی کردهٔ کردگار جهان … ببینی همی آشکار و نهان به گفتار دانندگان راه جوی … به گیتی بپوی و به هر کس بگوی ز هر دانشی چون سخن بشنوی … از آموختن یک زمان نغنوی چو دیدار یابی به شاخ سخن … بدانی که دانش نیاید به بن

در موج باز بخوانید :

منبع مطلب : mojbaz.com

مدیر محترم سایت mojbaz.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای پنجم - نمره برتر

معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای خرد دست گیرد به هر دو سرای

شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای پنجم : در این سایت تلاش می کنیم تا همراه با دانش آموزان به معنی کردن و ترجمه کردنشعر های فارسی پنجم بپردازیم و در این تاریخ به درس خرد رهنمای و خرد دلگشای رسیدیم. درس خرد رهنمای و خرد دلگشای مربوط به درس سوم فارسی پنجم میباشد و همچنین این شعر صفحه 32 فارسی پنجم قرار گرفته است .

بیت ۱-به نام خداوندی که آفریدگار جان و اندیشه است و بالاتر از او چیزی وجود ندارد که اندیشه ما بتواند به آن دست پیدا کند.

بیت 2-خرد ( توانایی درست اندیشیدن ) بهترین راهنما و بالاترین سبب شادی انسان ها

می باشد، و خرد سبب خوشبختی در هر دو جهان می شود .

بیت 3-به کسب دانش بپرداز و بوسیله آن به مقام بالا برس،اگر می خواهی که از بدیها و نادانی ها به تو آسیبی نرسد .

بیت 4-از دست انسان نادان حتی دل سنگ و کوه هم می نالد( چون انسان نادان حتی به غیر انسان ها هم آسیب می رساند ) ، به همین دلیل هم پیش هیچ کس ارزش و احترام ندارد.

بیت 5-هر انسانی که دانش آموخته است توانا ( قدرتمند ) هم هست .بوسیله دانش حتی دل افراد مسن هم احساس جوانی می کند.

فردوسی

دیگر درس های فارسی پنجم

درس چهارم فارسی پنجم (بازرگان و پسران)

معنی شعر فضل خدا پنجم

منبع مطلب : nomrebartar.com

مدیر محترم سایت nomrebartar.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

معنی شعر خرد و راهنمای دلگشای فارسی پنجم (درس سوم ) - هوم درس

معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای خرد دست گیرد به هر دو سرای

???? معنی خرد و راهنمای دلگشای فارسی پنجم ???? درس سوم : صفحه 32

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد معنی» به نام آفریدگار جان و اندیشه آغاز میکنم که اندیش های برتر و بهتر از این (شروع هر کاری با نام خدا) از ذهن انسان نمی گذرد.

خرد رهنمای و خرد دلگشای خرد، دست گیرد به هر دو سرای معنی» عقل، راهنما و دلگشا و کمک کنند هی انسان در هر دو جهان است.

به دانش گرای و بدو شو بلند چو خواهی که از بد نیابی گزند معنی» به علم و دانش روی بیاور و با آن رشد کن اگر می خواهی که از بدیها آسیب نبینی.

ز نادان، بنالد دل سنگ و کوه از یرا ندارد بَرِ کس، شکوه معنی» دل و جان سنگ و کوه نیز از نادان می نالد زیرا در نزد هیچکس بزرگی و شکوه ندارد.

توانا بود، هر که دانا بُوَد ز دانش دل پیر، بُرنا بود معنی» هرکس که دانا و عاقل باشد، توانا و قدرتمند است و از دانش و دانایی حتّی دل انسان پیر نیز جوان می ماند.

(اگر معنی شعر بالا را دوست نداشتید)

بیت ۱-به نام خداوندی که آفریدگار جان و اندیشه است و بالاتر از او چیزی وجود ندارد که اندیشه ما بتواند به آن دست پیدا کند.

بیت 2-خرد ( توانایی درست اندیشیدن ) بهترین راهنما و بالاترین سبب شادی انسان ها

می باشد، و خرد سبب خوشبختی در هر دو جهان می شود .

بیت 3-به کسب دانش بپرداز و بوسیله آن به مقام بالا برس،اگر می خواهی که از بدیها و نادانی ها به تو آسیبی نرسد .

بیت 4-از دست انسان نادان حتی دل سنگ و کوه هم می نالد( چون انسان نادان حتی به غیر انسان ها هم آسیب می رساند ) ، به همین دلیل هم پیش هیچ کس ارزش و احترام ندارد.

بیت 5-هر انسانی که دانش آموخته است توانا ( قدرتمند ) هم هست .بوسیله دانش حتی دل افراد مسن هم احساس جوانی می کند.

فردوسی

منبع مطلب : homedars.ir

مدیر محترم سایت homedars.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی