دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
منظور از بیت کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پر چیست

منظور از بیت کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پر چیست را از سایت نکس ایران دریافت کنید.

معنی شعر سخن

بیت اول:با اینکه سخن به لطف آب است      کم گفتن هر سخن صواب است

     با اینکه سخن مانند آب با طراوت و شادی بخش است کم حرف زدن بهتر است.

بیت دوم:آب ارچه همه زلال خیزد    از خوردن پر، ملال خیزد

اگر چه آب ، صاف و گوارا است، زیاد خوردن آن سبب آزردگی و نارحتی می شود.

بیت سوم:کم گوی و گزیده گوی چون در        تا زاندک تو چهان شود پر

کم حرف بزن اما سخن پسندیده و ارزشمند بگو تا سخنان ارزشمند تو تمام جهان را فرا بگیرد.

بیت چهارم:لاف از سخن چو دور توان زد       آن خشت بود که پر توان زد

به خاطر سخنان ارزشمند و پسندیده می توان خودستایی کرد و به خود نازید چون سخن بیهوده مانند خشت بی ارزش است که فراوان دیده می شود.

بیت پنجم:یک دسته گل دماغ پرور        از خرمن صد گیاه ،بهتر

یک دسته گل خشبو و زیبا از صد دسته گیاه بی ارزش بهتر است.

منبع مطلب : motefakeran5.blogfa.com

مدیر محترم سایت motefakeran5.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

معنی شعر سخن ششم ابتدایی - نمره برتر

منظور از بیت کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پر چیست

معنی شعر سخن ششم ابتدایی : در این مطلب نیز قصد داریم تا برای شما معنی یکی دیگر از شعر های ششم را جهت دانلود قرار دهیم. معنی شعر سخن ششم ابتدایی را میتوانید در اینجا دریافت نمایید. شعر سخن مربوط به درس سوم فارسی ششم میباشد که در صفحه 30 کتاب قرار گرفته است.

بیت اول:با اینکه سخن به لطف آب است کم گفتن هر سخن صواب است

با اینکه سخن مانند آب با طراوت و شادی بخش است کم حرف زدن بهتر است.

بیت دوم:آب ارچه همه زلال خیزد از خوردن پر، ملال خیزد

اگر چه آب ، صاف و گوارا است، زیاد خوردن آن سبب آزردگی و ناراحتی می شود.

بیت سوم:کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پر

کم حرف بزن اما سخن پسندیده و ارزشمند بگو تا سخنان ارزشمند تو تمام جهان را فرا بگیرد.

بیت چهارم:لاف از سخن چو دور توان زد آن خشت بود که پر توان زد

به خاطر سخنان ارزشمند و پسندیده می توان خودستایی کرد و به خود نازید چون سخن بیهوده مانند خشت بی ارزش است که فراوان دیده می شود.

بیت پنجم:یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه ،بهتر

یک دسته گل خوشبو و زیبا از صد دسته گیاه بی ارزش بهتر است.

معنی کلمات درس سوم فارسی

لطف : پاکی – زلالی

صواب : درست – بهتر – شایسته

ارچه : مخفف اگرچه

زلال : پاک – صاف

ملال : رنج – سختی

در : مروارید

ز : مخفف از

لاف زدن : دروغ – خودستایی – ادعا کردن – گفتار بیهوده

معنی علم و عمل فارسی ششم

معنی شعر ای مادر عزیزم ششم

منبع مطلب : nomrebartar.com

مدیر محترم سایت nomrebartar.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

معنی شعر سخن ششم ابتدایی,معنی شعر لاف ازسخن چودرتوان زد,معنی شعر کم گوی وگزیده گوی

معنی شعر سخن ششم ابتدایی: در این مطلب نیز قصد داریم تا برای شما معنی یکی دیگر از شعر های ششم را جهت دانلود قرار دهیم. معنی شعر سخن ششم ابتدایی را میتوانید در اینجا دریافت نمایید. شعر سخن مربوط به درس سوم فارسی ششم میباشد که در صفحه 30 کتاب قرار گرفته است.

معنی شعر سخن ششم ابتدایی

بیت اول:با اینکه سخن به لطف آب است کم گفتن هر سخن صواب است

با اینکه سخن مانند آب با طراوت و شادی بخش است کم حرف زدن بهتر است.

بیت دوم:آب ارچه همه زلال خیزد از خوردن پر، ملال خیزد

اگر چه آب ، صاف و گوارا است، زیاد خوردن آن سبب آزردگی و ناراحتی می شود.

بیت سوم:کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پر

کم حرف بزن اما سخن پسندیده و ارزشمند بگو تا سخنان ارزشمند تو تمام جهان را فرا بگیرد.

بیت چهارم:لاف از سخن چو دور توان زد آن خشت بود که پر توان زد

به خاطر سخنان ارزشمند و پسندیده می توان خودستایی کرد و به خود نازید چون سخن بیهوده مانند خشت بی ارزش است که فراوان دیده می شود.

بیت پنجم:یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه ،بهتر

یک دسته گل خوشبو و زیبا از صد دسته گیاه بی ارزش بهتر است.

معنی کلمات درس سوم فارسی

لطف : پاکی – زلالی

صواب : درست – بهتر – شایسته

ارچه : مخفف اگرچه

زلال : پاک – صاف

ملال : رنج – سختی

در : مروارید

ز : مخفف از

لاف زدن : دروغ – خودستایی – ادعا کردن – گفتار بیهوده

منبع مطلب : a101.ir

مدیر محترم سایت a101.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی